HILLS OF CONNEMARA

Chorus:
Gather up the pots and the old tin can,
The mash, the corn, the barley and the bran
Run like the devil from the Excise Man
Keep the smoke from rising, Barney

Keep your eyes well peeled today,
The tall, tall men are on their way
Searching for the mountain tay
In the Hills of Connemara

Swing to the left and swing to the right
The Excise Men will dance all night
Drinking up the tay till the broad daylight
In the Hills of Connemara

A gallon for the butcher, a quart for Tom
A bottle for poor old Father John
To help the poor old dear along
In the Hills of Connemara

Stand your ground, Boys! Don't you fall
The Excise Men are at the wall!
Glory be to Paddy, but they're drinking it all!
In the Hills of Connemara
Lyrics from http://www.pohodar.com

KOPCE CONNEMARY

Refrén:
Sbal všechny hrnce a plecháče,
kaši, obilí, kroupy a otruby.
Utíkej jako ďas před výběrčím daní
Ať se práší za kočárem, Barney

Měj dneska oči otevřené
Vysocí, vysocí muži jsou na cestě
Hledají horskou kořalku
V kopcích Connemary

Zatoč doleva a zatoč doprava
Výberčí daní protančí celou noc
Propij se kořalkou až do denního světla
V kopcích Connemary

Gallon je pro řezníka, máz pro Toma,
láhev pro chudého starého otce Johna
Trochu pomoct drahému chudému starému
V kopcích Connemary

Zůstaňste na nohách, kluci! Neupadněte
Výběrčí daní je u zdi!
Sláva Paddymu, ale oni to všechno vypijou
V kopcích Connemary
Překlad z http://www.pohodar.com