YOU CAN'T HURRY LOVE
PHIL COLINS

I need love, love
ooh, ease my mind
And I need to find time
someone to call mine;

My mama said
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
She said love don't come easy
But it's a game of give and take
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
Just trust in a good time
No matter how long it takes

How many heartaches must I stand
Before I find the love to let me live again
Right now the only thing
that keeps me hanging on
when I feel my strength, ooh,
it's almost gone

I remember mama said
You can't hurry love
No you'll just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take
How long must I wait
How muck more must I take
Before lonliness
Will cause my heart, heart to break?

No, I cant bear to live my life alone
I grow impatient for a love
to call my own
But when I feel that I, I can't go on
Well these precious words keep me hanging on

I remember mama said
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
She said love don't come easy
Well, it's a game of give and take
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
Just trust in a good time
No matter how long it takes, now break!

Now love, love don't come easy
But I keep on waiting
Anticipating for that soft voice
To talk to me at night
For some tender arms
hold me tight
I keep waiting
Ooh, till that day
But it ain't easy (Love don't come easy)
No, you know it ain't easy

My mama said
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take
My mama said
You can't hurry love
No, you'll just have to wait
She said love don't come easy
It's a game of give and take
Lyrics from http://www.pohodar.com

NA LÁSKU NEMŮŽEŠ SPĚCHAT
PHIL COLINS

Potřebuju lásku, lásku
ooh, uklidní mou mysl
A potřebuju najít čas na to
aby mi mohl někdo zavolat

Moje maminka říkala
Na lásku nemůžeš spěchat
Ne, budeš muset jenom čekat
Ona říkala, láska nepřichází lehce
Ale je to hra na dávání a braní
Na lásku nemůžeš spěchat
Ne, budeš muset jenom čekat
Jenom věřit v dobrý čas
Je jedno, jak dlouho to bude trvat

Kolik zármutků musím ustát,
než najdu lásku na celý život
Dobře, teď jen jedna věc,
která mě nutí vytrvat
když cítím svou sílu, ooh,
která je téměř pryč

Vzpomenu si, jak maminka říkala
Na lásku nemůžeš spěchat
Ne, budeš muset jenom čekat
Ona říkala, láska nepřichází lehce
Je to hra na dávání a braní
Jak dlouho musím čekat
Jakou špínou budu muset ještě projít
Než samota
Zmůže mé srdce, srdce ke zlomení?

Ne, nemůžu snést, že bych měl žít svůj život sám.
Jsem čím dál netrpělivější po lásce,
která by zavolala mě samotného.
Ale když se cítím jako já, nejsem úspěšný
Dobře, tahle drahá slova mě nutí vytrvat.

Vzpomenu si, jak maminka říkala
Na lásku nemůžeš spěchat
Ne, budeš muset jenom čekat
Ona říkala, láska nepřichází lehce
Dobře, je to hra na dávání a braní
Na lásku nemůžeš spěchat
Ne, budeš muset jenom čekat
Jenom věřit v dobrý čas
Je jedno, jak dlouho to bude trvat

Teď láska, láska nepřichází lehce
Ale já vytrvám v čekání
Očekávat ten měkký hlas
Který na mě bude mluvit v noci
Na nějaké jemné ruce
Které mě obejmou
Vytrvám v čekání
Ooh, až do toho dne
Ale není to lehké (Láska nepřichází lehce)
Ne, víš, že to není lehké

Má maminka říkala
Na lásku nemůžeš spěchat
Ne, budeš muset jenom čekat
Ona říkala, láska nepřichází lehce
Je to hra na dávání a braní
Má maminka říkala
Na lásku nemůžeš spěchat
Ne, budeš muset jenom čekat
Ona říkala, láska nepřichází lehce
Je to hra na dávání a braní
Překlad z http://www.pohodar.com