WAITING FOR MY REAL LIFE TO BEGIN
COLIN HAY

Any minute now, my ship is coming in
I'll keep checking the horizon
I'll stand on the bow,
feel the waves come crashing
Come crashing down down down, on me

And you say, be still my love
Open up your heart
Let the light shine in
But don't you understand
I already have a plan
I'm waiting for my real life to begin

When I awoke today, suddenly nothing happened
But in my dreams, I slew the dragon
And down this beaten path,
and up this cobbled lane
I'm walking in my old footsteps, once again
And you say, just be here now
Forget about the past,
your mask is wearing thin
Let me throw one more dice
I know that I can win
I'm waiting for my real life to begin

Any minute now, my ship is coming in
I'll keep checking the horizon
And I'll check my machine,
there's sure to be that call
It's gonna happen soon, soon, soon
It's just that times are lean

And you say, be still my love
Open up your heart,
let the light shine in
Don't you understand
I already have a plan
I'm waiting for my real life to begin
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČEKÁNÍ, AŽ ZAČNE MŮJ SKUTEČNÝ ŽIVOT
COLIN HAY

Teď už kažou minutou připluje moje loď
Budu dál zkoumavě hledět na obzor
Budu stát na přídi,
cítit, jak se vlny tříští
Tříští, tříští, tříští u mě

A ty říkáš "Buď stále mou láskou.
Otevři své srdce
Nech vniknout světlo"
Ale cožpak to nechápeš?
Já už mám plán
Čekám, až začne můj skutečný život

Když jsem se dnes probudil, náhle se nic nestalo
Ale v mých snech jsem zabil draka
A po téhle ušlapané pěšině
a touto dlážděnou uličkou
Já znovu kráčím ve svých vlastních stopách
A Ty říkáš: "Buď prostě teď tady
Zapomeň na minulost,
Tvá maska se ošoupává"
Nech mě hodit další kostkou
Vím, že můžu vyhrát
Čekám, až začne můj skutečný život

Teď už kažou minutou připluje moje loď
Budu dál zkoumavě hledět na obzor
A budu kontrolovat svůj přístroj,
jistě brzy příjde to zavolání
Stane se to brzy, brzy, brzy
Čas se právě nachýlil

A ty říkáš "Buď stále mou láskou.
Otevři své srdce
Nech vniknout světlo"
Ale cožpak to nechápeš?
Já už mám plán
Čekám, až začne můj skutečný život
Překlad z http://www.pohodar.com