FIX YOU
COLDPLAY

When you try your best,
but you don't succeed
When you get what you want,
but not what you need
When you feel so tired,
but you can't sleep
Stuck in reverse

And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

And high up above or down below
When you're too in love
to let it go
But if you never try
you'll never know
Just what you're worth

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Tears stream down on your face
When you lose something you can't replace
Tears stream down on your face
And on your face I...

Tears stream down on your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down on your face
And on your face I...

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
Lyrics from http://www.pohodar.com

POMOCT TI
COLDPLAY

Když se snažíš nejvíc jak můžeš,
stejně neuspěješ.
Když dostaneš to, co chceš,
stejně to není to, co potřebuješ.
Když se cítíš tak unavená,
stejně nemůžeš spát.
Uvízlá v nezdarech.

A slzy proudí po Tvé tváři
Když ztrácíš něco, co nemůžeš nahradit
Když někoho miluješ, ale promarní se to.
Může to být horší?

Světla Tě přivedou domů
A zažehnou Tvé kosti
A já se pokusím Ti pomoct

A vysoko nahoře a hluboko dole
jsi příliš zamilovaná,
abys to nechala být
Ale když se nikdy nepokusíš,
nikdy nebudeš vědět
Jestli za to stojíš

Světla Tě přivedou domů
A zažehnou Tvé kosti
A já se pokusím Ti pomoct

Slzy proudí po Tvé tváři
Když ztrácíš něco, co nemůžeš nahradit
Slzy proudí po Tvé tváři
A na Tvou tvář já...

Slzy proudí po Tvé tváři
Slibuji Ti, že se poučím z mých omylů
Slzy proudí po Tvé tváři
A na Tvou tvář já...

Světla Tě přivedou domů
A zažehnou Tvé kosti
A já se pokusím Ti pomoct
Překlad z http://www.pohodar.com