THE CLIFFS OF DONEEN

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

You may travel
far far from your own native land
Far away o'er the mountains,
far away o'er the foam
But of all the fine places
that I've ever been
Sure there's none can compare
with the cliffs of Doneen.
Take a view o'er the mountains,
fine sights you'll see there
You'll see the high rocky mountains
o'er the west coast of Clare
Oh the town of Kilkee and Kilrush can be seen
From the high rocky slopes
round the cliffs of Doneen.

It's a nice place to be
on a fine summer's day
Watching all the wild flowers
that ne'er do decay
Oh the hares and lofty pheasants
are plain to be seen
Making homes for their young
round the cliffs of Doneen.

Fare thee well to Doneen,
fare thee well for a while
And to all the kind people
I'm leaving behind
To the streams and the meadows
where late I have been
And the high rocky slopes
round the cliffs of Doneen.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DONEENSKÉ ÚTESY

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Můžeš putovat
daleko, daleko ze své rodné země
Daleko přes hory,
daleko přes zpěněné moře
Ale ze všech krásných míst,
na kterých jsem kdy byl
Se určitě žádné nemůže srovnávat
s Doneenskými útesy.
Podívej se přes hory,
uvidíš tady krásný výhled
Uvidíš vysoké skalnaté hory
nad západním pobřeží Clare
Oh, město Kilkee a Kilrush se dá vidět
Z vysokých skalnatých svahů
u Doneenských útesů.

Je to pěkné místo, kde být
v krásném letním dni
Prohlížet si všechny divoké květiny
které nikdy nezhynou
Na zajíce a pyšné bažanty
je také jasně vidět
Staví si domovy pro své mladé
u Doneenských útesů.

V Doneen se Ti dobře daří
na chvíli se Ti daří dobře
A všem vlídným lidem,
Nechávám za sebou
potoky a lučiny,
kde jsem byl později
A vysoké skalnaté svahy
u Doneenských útesů.
Překlad z http://www.pohodar.com