LUCKY LIPS
CLIFF RICHARD

When I was just a little baby
I didn't have many toys
But my momma used to say son,
you got more than other boys
Now you may not be good looking
and you may not be too rich
But you'll never ever be alone
'cos you've got lucky lips

Lucky lips are always kissing
Lucky lips are never blue
Lucky lips will always find
a pair of lips so true
don't need a four leaf clover
Rabbit's foot or good luck charm
With lucky lips you'll always have
a baby in your arms

Now I never get heartbroken
no I never get the blues
And when I play the game of love
I know I just can’t lose
When they spin that wheel of fortune
All I do is kiss my chips
and I know I’m bound to win yeah
Cause I’ve got lucky lips

Lucky lips are always kissing
Lucky lips are never blue
Lucky lips will always find
a pair of lips so true
don't need a four leaf clover
Rabbit's foot or good luck charm
With lucky lips you'll always have
a baby in your arms

Lucky lips are always kissing
Lucky lips are never blue
Lucky lips will always find
a pair of lips so true
don't need a four leaf clover
Rabbit's foot or good luck charm
With lucky lips you'll always have
a baby in your arms
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŠŤASTNÉ RTY
CLIFF RICHARD

Když jsem byl docela malé dítě
neměl jsem mnoho hraček
Ale moje maminka mi říkávala, synku,
máš víc, než jiní kluci
Teď možná nevypadáš dobře
a možná nejsi moc bohatý
Ale nikdy nebudeš osamělý,
protože máš šťastné rty

Šťastné rty se vždycky líbají
Šťastné rty nejsou nikdy smutné
Šťastné rty vždycky najdou
pár věrných rtů
Nepotřebují čtyřlístek,
králičí tlapku nebo kouzlo pro štěstí
Se šťastnými rty budeš mít vždycky
miláčka ve své náruči

Nikdy jsem neměl zlomené srdce
Nikdy mě nepostihl smutek
A když hraju hry lásky
Vím, že nemůžu prohrát
Když otáčí kolem štěstí
Políbím své žetony, to je jediné, co udělám
a vím, že musím vyhrát, jasně
Protože mám šťastné rty

Šťastné rty se vždycky líbají
Šťastné rty nejsou nikdy smutné
Šťastné rty vždycky najdou
pár věrných rtů
Nepotřebují čtyřlístek,
králičí tlapku nebo kouzlo pro štěstí
Se šťastnými rty budeš mít vždycky
miláčka ve své náruči

Šťastné rty se vždycky líbají
Šťastné rty nejsou nikdy smutné
Šťastné rty vždycky najdou
pár věrných rtů
Nepotřebují čtyřlístek,
králičí tlapku nebo kouzlo pro štěstí
Se šťastnými rty budeš mít vždycky
miláčka ve své náruči
Překlad z http://www.pohodar.com