JAR OF HEARTS
CHRISTINA PERRI

I know I can´t take
one more step towards you
Cause all that´s waiting is regret
And don´t you know
I´m not your ghost anymore
You lost the love I loved the most

I learned to live half alive
And now you want me one more time

And who do you think you are
Running ´round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You´re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don´t come back for me
Who do you think you are

I hear you´re asking all around
If I am anywhere to be found
But I have grown too strong
To ever fall back in your arms

I learned to live half alive
And now you want me one more time

And who do you think you are
Running ´round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You´re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don´t come back for me
Who do you think you are

And it took so long just to feel alright
Remember how to put back
the light in my eyes
I wish I had missed
the first time that we kissed
Cause you broke all your promises
And now you´re back
You don´t get to get me back

And who do you think you are
Running ´round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You´re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don´t come back for me
Don´t come back at all

And who do you think you are
Running ´round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You´re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
Don´t come back for me
Don´t come back at all

Who do you think you are?
Who do you think you are?
Who do you think you are?
Lyrics from http://www.pohodar.com

SKLENICE SRDCÍ
CHRISTINA PERRI

Vím, že nemůžu
udělat kalší krok směrem k Tobě
Protože jediné, co mě čeká, je smutek
A cožpak nevíš?
Už nebudu víc Tvým stínem
Milovala jsem Tě nejvíc, tu lásku jsi ztratil

Naučila jsem se žít živá jen napůl
A teď mě chceš ještě jednou

A kdo si myslíš, že jsi?
Běhající kolem, zanechávající jizvy,
sbírající svou sklenici srdcí
A trhající lásku na kusy
Jednou se nachladíš
Od ledu ve tvé duši
Tak ke mně zpátky nechoď
Kdo si myslíš, že jsi?

Slyším, že se ptáš všude kolem
Jestli jsem někde k zastižení
Ale já jsem příliš zesílila
na to, abych padla zpět do Tvé náruče

Naučila jsem se žít živá jen napůl
A teď mě chceš ještě jednou

A kdo si myslíš, že jsi?
Běhající kolem, zanechávající jizvy,
sbírající svou sklenici srdcí
A trhající lásku na kusy
Jednou se nachladíš
Od ledu ve tvé duši
Tak ke mně zpátky nechoď
Kdo si myslíš, že jsi?

A trvalo to dlouho, abych se cítila dobře
Vzpomněla si, jak navrátit
světlo do mých očí
Kéž bych promeškala
okamžik, kdy jsme se poprvé políbili
Protože jsi porušil všechny své sliby
A teď jsi zpátky
Nebude Ti dopřáno, abys mě dostal zpět

A kdo si myslíš, že jsi?
Běhající kolem, zanechávající jizvy,
sbírající svou sklenici srdcí
A trhající lásku na kusy
Jednou se nachladíš
Od ledu ve tvé duši
Tak ke mně zpátky nechoď
Kdo si myslíš, že jsi?

A kdo si myslíš, že jsi?
Běhající kolem, zanechávající jizvy,
sbírající svou sklenici srdcí
A trhající lásku na kusy
Jednou se nachladíš
Od ledu ve tvé duši
Nechoď zpátky ke mně
Nechoď zpátky vůbec

Kdo si myslíš, že jsi?
Kdo si myslíš, že jsi?
Kdo si myslíš, že jsi?
Překlad z http://www.pohodar.com