STONY ROAD
CHRIS REA

This is the story.
Oh this is the way.
Gospel of reason.
When the pain came to stay.
The life of a loser,
who wins with a smile.
The sinners redemption,
in the tears of a child.

Me & Katie
we go dancing down the stony road.
See her laughing through the pain,
of such a heavy load.
Me & Katie
we go dancing down the stony road.

You're looking for sugar
to kill the grey.
You're looking for the laughter
to take the pain away.
God don't give nothing,
no you got to steal your own smile.
Learning to find it,
in the tears of a child

And me & Katie
we go dancing down the stony road.
See her laughing through the pain,
of such a heavy load

Me & Katie
we go dancing down the stony road.
Let's go dancing, let's go dancing,
dancing down that stony road.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KAMENITÁ CESTA
CHRIS REA

Tohle je příběh.
Oh, tohle je cesta.
Gospel rozumu.
Když bolest přišla, aby zůstala.
Život ztracence,
který vyhrává z úsměvem.
Hříšníkovo vykoupení,
v slzách dítěte.

Já & Katie
tančíme na kamenité cestě.
Pohlédni na ni, jak se směje i přes bolest,
z tak těžkého nákladu.
Já & Katie
tančíme na kamenité cestě.

Hledáte cukr,
kterým byste rozehnali tu šeď.
Hledáte smích,
kterým byste utišili bolest.
Bože, nedávej nic.
Ne, musíte ukrást svůj vlastní úsměv.
Učit se ho najít,
v slzách dítěte.

Já & Katie
tančíme na kamenité cestě.
Pohlédni na ni, jak se směje i přes bolest,
z tak těžkého nákladu.

Já & Katie
tančíme na kamenité cestě.
Pojďme tančit, pojďme tančit,
tančit na kamenité cestě.
Překlad z http://www.pohodar.com