DANCING GIRLS
CHRIS REA

It's all become a fantasy
She sits and reads about Tiffany's
I moan all day about the state of the world
And the sun beats down

Her book if full of pastel shades
Filigree Femmes in lusts of jade
While all around the bullets flew
And the sun beats down

Oh heavy heart, as deep as the endless sea
A thought for every fish,
why don't you let them be
Your book's so frivol,
but I'm tired of mine
Show me some

Make me laugh and make me sing
Dancing girls
Make me laugh and make me sing
Dancing girls

So many years but nothing's changed
We curse the fire
but we still feed it's flames
My cards repeating the same sad song
Why don't you put them down?
Tonight is young,
as young as she needs to be
There's room for love,
as much as there needs to be
Show me a drink, show me a smile
Show me some

Make me laugh and make me sing
Dancing girls
Make me laugh and make me sing
Dancing girls
Lyrics from http://www.pohodar.com

TANČÍCÍ DÍVKY
CHRIS REA

Všechno je to fantazie
Ona sedí a čtes si o Tiffany's
Já celý den běduju nad stavem světa
A slunce nelítostně žhne

Její kniha je plná pastelových odstínů
Filgree Femmes v jadeitové touze
Zatímco všude kolem létají kulky
A slunce nelítostně žhne

Oh, těžké srdce, tak hluboké jako nekonečné moře
Myšlenka na každou rybu,
proč je nenecháte být
Tvá kniha je tak lehkovážná,
ale já jsem z mé unavený
Ukaž mi něco

Přivádí mě k smíchu a přivádí mě k zpěvu
Tančící dívky
Přivádí mě k smíchu a přivádí mě k zpěvu
Tančící dívky

Tolik let, ale nic se nezměnilo
Proklínáme oheň,
ale stále živíme jeho plameny
Mé karty opakují stejnou smutnou píseň
Proč je nepoložíte?
Dnešní noc je mladá,
tak mladá jak ona potřebuje, aby byla
Tady jsou pokoje pro lásku,
tolik, kolik je potřeba
Ukaž mi drink, ukaž mi úsměv
Ukaž mi úsměv

Přivádí mě k smíchu a přivádí mě k zpěvu
Tančící dívky
Přivádí mě k smíchu a přivádí mě k zpěvu
Tančící dívky
Překlad z http://www.pohodar.com