SOME HEARTS ARE DIAMONDS
CHRIS NORMAN

Open your heart to all
of those years
Baby
you look through a rainbow of tears
You watched your dreams
all fadin' away
This time you're right
oh
you make my day
Years may come
years may go
But I still love you and I
want you to know

Some hearts are diamonds
some hearts are stone
Some days you're tired
of being alone
Some hearts are diamonds
some hearts are stone
It takes two lovers to be as one

Illusions of love
they'll come and they'll go
Trust in your heart
maybe your love will grow
Your silent tears they're
so full of pride
Baby
I know that you can't run and hide
You need love like I do
I hope you want me like I
know I want you

Some hearts are diamonds
some hearts are stone
Some hearts are diamonds
some hearts are stone
Some hearts arr diamonds
some hearts are stone
Some days you're tired
of being alone
Some hearts are diamonds
Lyrics from http://www.pohodar.com

NĚKTERÁ SRDCE JSOU DIAMANTY
CHRIS NORMAN

Otevři své srdce všemu
v těchto letech
Miláčku
hledíš skrz duhu ze slz
Dívala ses, jak Tvé sny
všechny mizí pryč
Teď jsi v pořádku
Oh
Ty vytváříš můj den
Roky možná jdou
Roky možná jdou
Ale já Tě stále miluji a
chci, abys věděla

Některá srdce jsou diamanty
Některá srdce jsou kámen
Některé dny jsi unavená
z toho, že jsi osamělá
Některá srdce jsou diamanty
Některá srdce jsou kámen
Znamená to, že dva milenci jsou jako jeden

Iluze lásky
příjdou a odejdou
Věř svému srdci
Snad naše láska bude sílit
Tvé tiché slzy jsou
tak plné hrdosti
Miláčku
Vím, že nemůžeš utíkat a skrýt se
Ty potřebuješ lásku tak jako já
Doufám, že mě chceš tak jako já
vím, že chci Tebe

Některá srdce jsou diamanty
Některá srdce jsou kámen
Některá srdce jsou diamanty
Některá srdce jsou kámen
Některá srdce jsou diamanty
Některá srdce jsou kámen
Některé dny jsi unavená
z toho, že jsi osamělá
Některá srdce jsou diamanty
Překlad z http://www.pohodar.com