SAILOR
CHRIS DE BURGH

Underneath a silver moon,
the ship is like a ghost,
She's been out there for a week,
just waiting for the wind to blow,
But now she's off and running,
and there's nothing I can do,
'Cos I am just a prisoner here
until this war is through,
And I'm singing,

Sailor, can you hear me,
Sailor, hear my call,
Sailor, take me with you,
Sailor, take me home...

Yesterday I saw a seabird
wheeling light and low,
Then she sailed off to the west,
Like she was telling me the way to go,
If I had her wings my love
I'd be with you tonight,
But my last hope has gone,
it's drifting out of sight,
Wait for me,

Oh Sailor, take me to her,
Sailor, take me home...

To feel the wind, to see the sky,
To hear the waves
breaking on the shore again,
To be with you, to lie with you,
To hear your voice echo
through the hills again,
Oh my darling wait for me,
'cos I will be there,
When it is over, when it is over,
Yes I will return one day,

Sailor, take me to her,
Oh Sailor, take me home,
Sailor, can you hear me,
Sailor, hear my call,
Sailor, Sailor...
Lyrics from http://www.pohodar.com

NÁMOŘNÍK
CHRIS DE BURGH

Pod stříbrným měsícem,
vypadá loď jako duch.
Je tady venku týden
a jen čeká, až začne vítr vát
Ale teď je v klidu a jede
a není co dělat
Protože já jsem tady jen vězněm
dokud válka neskončí
A zpívám

Námořníku, slyšíš mě?
Námořníku, poslouchej mé volání
Námořníku, vem mě s sebou
Námořníku, vem mě domů

Včera jsem viděl mořského ptáka
kroužícího lehce a nízko
Pak odplachtil na západ
Jako by mi ukazoval cestu, kudy jít
Kdybych měl jeho křídla, má lásko
Byl bych dnes v noci s Tebou
Ale má poslední naděje je pryč,
odplouvá z dohledu.
Čekej na mě

Oh, námořníku, vezmi mě k ní,
Námořníku, vezmi mě domů...

Cítit vítr, vidět moře,
slyšet vlny,
tříštící se znovu o pobřeží
Být s Tebou, ležet s Tebou
Slyšet znovu ozvěnu Tvého hlasu
nesoucí se kopci
Oh, můj drahoušku, čekej na mě,
protože já tu budu,
Když to skončí, když to skončí,
ano, jednoho dne se vrátím,

Námořníku, vezmi mě k ní,
Oh, námořníku, vezmi mě domů
Námořníku, slyšíš mě?
Námořníku, poslouchej mé volání
Námořníku, námořníku...
Překlad z http://www.pohodar.com