ALL THE LOVE I HAVE INSIDE
CHRIS DE BURGH

When I wake up in the morning she is there,
With her sleepy smile
and a long night of windy hair,
And when I hold her close beside me,
Well it feels so good,
That I'd like to stay here all day long,
If there's a way that I could;

And when we go downstairs
and start off onto the day,
Just one more cup of coffee,
and I'm on my way,
We may not have perfection,
But we're halfway there,
And I know it's sentimental,
But I just wanted to say,

That all the love I have inside me is for you,
All the love I have inside me is for you,
All the love I have inside me is for you;

And when I've had a heavy day
and I'm going home,
She gives me time
if she sees I want to be alone,
Ah but when the evening's over,
And we go to bed,
Here comes the same old feeling,
It's like a song in my head,

Well all the love I have inside me is for you,
All the love I have inside me is for you,
All the love I have inside me is for you;
Here's my love song to you, you...
Lyrics from http://www.pohodar.com

VŠECHNA LÁSKA, KTEROU V SOBĚ NOSÍM
CHRIS DE BURGH

Když se ráno probudím, ona je tady
se svým ospalým úsměvem
a po dlouhé noci s rozcuchanými vlasy
A když ji držím těsně vedle mne
Dobře, to je tak dobrý pocit
Že bych rád zůstal tady dlouho po všechny dny
Kdyby byl způsob, jak bych to mohl udělat.

A když jdeme po schodech dolů
a začínáme den
Jen ještě jeden šálek kávy
a já jsem na své cestě
Možná nejsme perfektní,
ale jsme na půli cesty k tomu
A vím, že je to sentimentální,
ale já přece chci říct...

Že všechna láska, kterou v sobě nosím, je pro Tebe
Všechna láska, kterou v sobě nosím, je pro Tebe
Všechna láska, kterou v sobě nosím, je pro Tebe

A když jsem měl těžký den
a jdu domů
Ona mi dá čas,
když vidí, že chci být sám.
Ah, ale když je večer pryč
a my jdeme spát,
je tady ten stejný starý pocit.
Zní to v mé hlavě jako píseň.

Nu, všechna láska, kterou v sobě nosím, je pro Tebe
Všechna láska, kterou v sobě nosím, je pro Tebe
Všechna láska, kterou v sobě nosím, je pro Tebe
Tady je má píseń z lásky pro Tebe, Tebe...
Překlad z http://www.pohodar.com