GIRL
CHRIS DE BURGH

Is there anybody going to listen to my story,
All about the girl who came to stay?
She's the kind of girl
you want so much it makes you sorry,
Still you don't regret a single day,

Ah, girl... girl...

When I think of all the times
I've tried so hard to leave her,
She will turn to me and start to cry,
And she promises the earth to me
and I believe her,
After all there's time I don't know why,

Ah, girl... girl...

She's the kind of girl who puts you down
when friends are there, you feel a fool,
When you say she's looking good,
She acts as if it's understood,
She's cool, cool, cool, cool,

Ah, girl... girl...

Was she told when she was young
that pain would lead to pleasure
Did she understand it when they said,
That a man must break his back
to earn his day of leisure,
Will she still believe him when he's dead?

Ah, girl... girl...
Lyrics from http://www.pohodar.com

DÍVKA
CHRIS DE BURGH

Vyslechne tu někdo můj příběh
o dívce, které přišla, aby zůstala?
Je to dívka z těch,
které chcete tolik, až vás to mrzí.
Pořád nelitujete jediného dne.

Ach, dívko... dívko...

Když myslím na všechny ty časy,
po které jsem ji těžce zkoušel opustit,
ona se na mě obrátí a začne plakat.
A slibuje mi hory, doly
a já jí věřím.
Po všech těch časech nevím proč.

Ach, dívko... dívko...

Je to dívka z těch, které Tě shazují
když tu jsou přátelé, cítíš se jako blbec.
Když řekneš, že dobře vypadá,
předstírá, jako by nerozuměla.
Je chladná, chladná, chladná, chladná.

Ach, dívko... dívko...

Řekli jí, když byla mladá,
že bolest vede k potěšení?
Rozuměla tomu, když jí říkali,
že muž musí projít tím nejobtížnějším,
aby získal své dny pohody?
Bude mu stále věřit, když je mrtev?

Ach, dívko... dívko...
Překlad z http://www.pohodar.com