LONESOME COWBOY
CHRIS DE BURGH

There was a lonesome cowboy,
who rode his horse all day,
At night he slept in the moonlight,
till he heard that midnight train.

And then that lonesome cowboy,
looked up at the stars in the sky,
"I will leave my land and my horses,
on that midnight train I will ride.

To the city, far across the plains,
To that city, on that midnight train,
here it comes,
Choo choo choo... on that midnight train"

And then that lonesome cowboy,
stepped into a bar,
A pretty girl slid over nice and easy,
"Boy your money won't go far."

She took him outside to an alley,
he got dragged into a fight,
And a bullet sent him dying,
and he cursed that moonless night.

In that city, far across the plains,
In that city, he could hear
that midnight train, down the line,
Choo choo choo...
he could hear that midnight train

And now that lonesome cowboy
is lain beneath the clay,
His horses they're still waiting,
for he is gone away.

Now if you think the grass is greener
on the far side of the hill
All you cowboys, take it easy,
there's no grass there at all.

In that city, far across the plains,
In that city, you'd better miss
that midnight train, here it comes
Choo choo choo...
you'd better miss that midnight train
Choo choo choo...
that train is coming for you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

OSAMĚLÝ KOVBOJ
CHRIS DE BURGH

Byl tu osamělý kovboj,
který každý den jezdil na svém koni.
V noci spal v měsíčním svitu,
dokud neuslyšel ten půlnoční vlak.

A pak ten osamělý kovboj
pohlédl nahoru ke hvězdám na nebi
"Opustím svou zemi a své koně,
pojedu půlnočním vlakem.

Do města, daleko přes prérie
Do toho města půlnočním vlakem,
tady přijíždí,
Choo, choo, choo... půlnočním vlakem."

A pak ten osamělý kovboj
vstoupil do baru.
Krásná dívka proklouzla půvabně a lehce
"Chlapče, Tvé peníze nepůjdou daleko."

Vzala ho ven do uličky,
byl vtažen do bitky
A kulka ho poslala na smrt
a on proklel tu bezměsíčnou noc.

V tom městě, daleko za prériemi,
v tom městě by mohl slyšet
ten půlnoční vlak dole na trati
Choo, choo, choo...
by mohl slyšet ten půlnoční vlak.

A teď ten osamělý kovboj
je uložen ve vlhké hlíně.
Jeho koně, ti stále čekají,
protože on je pryč.

Jestli si teď myslíte, že tráva je zelenější
na vzdálenější straně kopce,
vy všichni kovbojové, berte to s klidem,
tam... tam není vůbec žádná tráva.

V tom městě, daleko za prériemi,
v tom městě byste měli raději zmeškat
ten půlnoční vlak, tady přijíždí
Choo, choo, choo...
byste měli raději zmeškat ten půlnoční vlak
Choo, choo, choo...
Ten vlak přijíždí pro vás.
Překlad z http://www.pohodar.com