IN A COUNTRY CHURCHYARD
(LET YOUR LOVE SHINE ON)
CHRIS DE BURGH

In a country churchyard
there's a preacher with his people
Gathered all around
to join a man and woman,
Spring is here and turtle doves
are singing from the steeple,
Bees are in the flowers,
growing in the graveyard,
And over the hill,
where the river meets the mill,
A lovely girl is coming down
To give her hand upon her wedding day.

Dressed in simple white
and wearing flowers in her hair,
Music as she walks slowly to the altar,
And picking up his Bible
then the Preacher turns towards her,
"Will you take this man
to be your wedded husband,
to honor and love in the eyes of God above,
Now let the people sing with me
These words to live forever in your heart...

Let your love shine on
For we are the stars in the sky,
Let your love shine strong
Until the day you fly away"

Many years have fallen
on that golden country morning,
The graveyard's overgrown,
the church lies in ruins,
Ivy on the walls
and ravens wheeling round above me
As I made my way towards
the last remaining headstone,
I fell to my knees,
read the lines beneath the leaves,
And suddenly it seemed to me
I heard the words
like singing in the trees...

Let your love shine on
For we are the stars in the sky,
Let your love shine strong
Until the day you fly...
Let your love shine on
For we are the stars in the sky,
Let your love shine strong
Until the day you fly...
Fly away...
Lyrics from http://www.pohodar.com

NA VENKOVSKÉM HŘBITOVĚ
(NECHTE SVOU LÁSKU ZÁŘIT)
CHRIS DE BURGH

Na venkovském hřbitově
je farář se svými lidmi.
Všichni kolem shromáždění,
aby spojili muže a ženu.
Jaro je tady a hrdličky
zpívají z kostelní věže.
Včely létají po květech
rostoucích na hřbitově.
A přes vrch,
kde řeka teče okolo mlýna,
schází dolů líbezná dívka,
aby dala svou ruku ve svůj svatební den.

Oblečená je v jednoduchých bílých šatech
a s věnečkem ve vlasech.
Hraje hudba, zatímco jde pomalu k oltáři
a bere jeho Bibli.
Pak se farář obrací směrem k ní
"Berete si zde přítomného muže,
aby byl vaším manželem,
v úctě a lásce v očích Boha nad námi?
Nechť teď lidé se mnou zpívají
ta slova, aby žila navždy v našich srdcích...

Nechte svou lásku zářit,
protože jsme hvězdy na nebi.
Nechte svou lásku silně zářit
až do dne, v němž odlétnete pryč."

Mnoho let minulo
po tomhle zlatém venkovském ránu.
Hřbitov je zarostlý,
kostel leží v ruinách.
Po stěnách se pne břečťan
a krkavci krouží nade mnou.
Když jsem zamířil směrem
k poslednímu zbývajícímu náhrobnímu kameni,
padl jsem na kolena,
četl řádky, skryté pod listy
a náhle se mi zdálo,
jako bych slyšel slova
zpívající ve stromech...

Nechte svou lásku zářit,
protože jsme hvězdy na nebi.
Nechte svou lásku silně zářit
až do dne, v němž odlétnete...
Nechte svou lásku zářit,
protože jsme hvězdy na nebi.
Nechte svou lásku silně zářit
až do dne, v němž odlétnete...
Odlétnete pryč...
Překlad z http://www.pohodar.com