PRETTY BELINDA
CHRIS ANDREWS

She lived on a boathouse down by the river
Everyone called her pretty Belinda
Went to the boathouse down by the river
Just for a look at pretty Belinda!

All of my loving wanted to give her
As soon as I saw her pretty Belinda

She lived in a boathouse down on the river
I wanted to have her pretty Belinda

Her eyes were exciting her hair was golden
The lips were inviting,
and my heart she's stolen!
Now we're together me and Belinda
Now and forever me and my Linda

She lived on a boathouse down...

She lived on a boathouse down...

Now I am with her my pretty Belinda
That's what I've sent her my pretty Belinda
She gave me her heart then believe me
Your promise will ever bother
Belinda is ominous!

She lived in a ...
Me and my wife called pretty Belinda.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KRÁSNÁ BELINDA
CHRIS ANDREWS

Žila na hausbótu dole u řeky
Každý jí říkal krásná Belinda
Šel jsem k hausbótu dole u řeky,
jen abych pohlédl na krásnou Belindu

Všechnu svou lásku chtěl jsem ji dát,
jakmile jsem ji uviděl, krásnou Belindu

Žila na hausbótu dole u řeky
Chtěl jsem ji mít, krásnou Belindu

Její oči byly vzrušující, její vlasy byly zlaté
Její rty vybízely
a mé srdce ukradla!
Teď jsme spolu, já a Belinda
Teď a navždy, já a moje Linda

Žila na hausbótu dole...

Žila na hausbótu dole...

Teď jsem s ní, s mou krásnou Belindou
To je to, co jsem ji poslal, mé krásné Belindě
Dala mi své srdce, protože mi věří
Tvůj slib bude vždycky obtěžovat
Belinda je zlověstná!

Žila na...
Já a moje žena, zvaná krásná Belinda
Překlad z http://www.pohodar.com