ONE AND ONLY
CHESNEY HAWKES

I am the one and only,
Oh yeah!

Call me, call me by my name
or call me by number,
Just put me through,
I'll still be doing it the way I do it,
And yet, you try to make me forget,
Who I really am, don't tell me,
I'd know best
I'm not the same as all the rest,

I am the one and only,
Nobody I'd rather be,
I am the one and only,
You can't take that away from me

I've been a player in the crowd scene,
A flicker on the big screen,
My soul embraces one more in a million faces,
High hopes and aspirations,
ideas above my station
Maybe but all this time I've tried
to walk with dignity and pride

I am the one and only,
Nobody I'd rather be,
I am the one and only,
You can't take that away from me

I can't wear this uniform
without some compromises,
Because you'll find out that we come,
In different shapes and sizes,
No one can be myself like I can,
For this job I'm the best man,
And while this may be true,
you are the one and only you!

I am the one and only,
Nobody I'd rather be,
I am the one and only,
You can't take that away from me
[REPEAT TO FADE]
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDINEČNÝ
CHESNEY HAWKES

Jsem jedinečný
Oh, jasně!

Zavolej, zavolej mne mým jménem
nebo zavolej na mé číslo,
Jen se se mnou spoj.
Dělám to stále tak, jak to dělám
A ještě se mne pokoušíš přimět zapomenout
Kdo opravdu jsem, neříkej mi to.
Vím to nejlíp,
že nejsem stejný, jako všichni ostatní

Já jsem jedinečný
Nikým bych nechtěl být raději
Já jsem jedinečný
Nemůžeš mne toho zbavit

Byl jsem hráč v davové scéně
Záblesk na velké obrazovce
Má duše má milion tváří,
velké naděje a touhy,
nápady nad rámec mého postavení.
Ale snad jsem po všechen tento čas zkoušel
kráčet s důstojností a hrdostí.

Já jsem jedinečný
Nikým bych nechtěl být raději
Já jsem jedinečný
Nemůžeš mne toho zbavit

Nemůžu nosit tuhle uniformu
bez nějakých kompromisů.
Protože shledáš, že přicházíme
v různých tvarech a velikostech.
Nikdo nemůže být mnou tak, jak můžu já.
Pro tuhle práci jsem ten nejlepší člověk.
A zatímco tohle může být pravda,
Ty jsi Ty jedinečná!

Já jsem jedinečný
Nikým bych nechtěl být raději
Já jsem jedinečný
Nemůžeš mne toho zbavit
[OPAKUJE SE DO ZTIŠENÍ]
Překlad z http://www.pohodar.com