PIRATE
CHER

He’ll sail on with the summer wind
That blows on this same day
Everybody calls him Pirate
Dark and handsome in his own way
And the fire in his eyes
Lit all the fire inside of me
And soon I was feeling
So much more than the wind and waves and sea

Pirate I’m gonna take your soul
I only want the right to love you
I know the sea won’t let you go
Pirate, my love will only chain you down
So just know how much I love you
And then turn that ship around

Every time that he’d sail back to me
We’d fall in love again
And my face would fill with wonder
At all the places that he’s been
But I knew his sweetest love song
Was when he heard the trade winds blow
And I loved him way too much
To tell the secret he should know

Pirate I’m gonna take your soul
I only want the right to love you
I know the sea won’t let you go
Pirate, my love will only chain you down
So just know how much I love you
And then turn that ship around

Now as I watch in silence
Another young man goes to sea
And his silhouette is stirrin’ up
A painful memory
And I know his heart is set to sail
But mine is set to cry
Cause I feel as the way I did
The day his Daddy said goodbye
I told him

Pirate I’m gonna take your soul
I only want the right to love you
I know the sea won’t let you go
Pirate, my love will only chain you down
So just know how much I love you
And then turn that ship around
Lyrics from http://www.pohodar.com

PIRÁT
CHER

Připluje s letním větrem
který proto bude vanout
Všichni ho zvou Pirátem
Tmavý a hezký svým vlastním způsobem
A ten oheň v jeho očích
vznítil oheň v mém nitru
A brzo jsem cítila
o tolik víc, než jen vítr a vlny a moře

Piráte, vezmu si Tvou duši
Chci jen právo milovat Tě
Vím, že moře Tě nenechá jít
Piráte, má láska Tě odpoutá
Já jen vím, jak moc Tě miluji
A tak otoč tu loď

Pokaždé, když připlul zpátky ke mně
Znovu jsme se do sebe zamilovali
A má tvář by byla naplněna obdivem
na všech místech, kde byl
Ale vím, že jeho píseň lásky byla nejsladší,
když vanul pasát.
A já ho milovala příliš mnoho,
než abych mu řekla tajemství, jež měl vědět.

Piráte, vezmu si Tvou duši
Chci jen právo milovat Tě
Vím, že moře Tě nenechá jít
Piráte, má láska Tě odpoutá
Já jen vím, jak moc Tě miluji
A tak otoč tu loď

Teď zatímco v klidu pozoruji,
jak se další mladý muž vydává na moře
A jeho silueta vzbuzuje
bolestnou vzpomínku
A já vím, že jeho srdce ho táhne na moře
Ale moje mě přivádí k pláči
Protože se cítím tak, jako jsem se cítila
v den, kdy jeho otec řekl sbohem.
Řekla jsem mu

Piráte, vezmu si Tvou duši
Chci jen právo milovat Tě
Vím, že moře Tě nenechá jít
Piráte, má láska Tě odpoutá
Já jen vím, jak moc Tě miluji
A tak otoč tu loď
Překlad z http://www.pohodar.com