THE GREATEST REWARD
CELINE DION

So suddenly, so strange
Life wakes you up, things change
I've done my best, I've served my call
I thought I had it all

So suddenly, so strong
My prejudice was gone
You needed me, I found my place
I'm there for now, these days

Now the greatest reward
Is the light in your eyes
The sound of your voice
And the touch of your hand
You made me who I am

You trusted me to grow
I gave my heart to show
There's nothing else I cherish more
I stand by you for sure

Now the greatest reward
Is the love that I can give
I'm here for you now
For as long as I live
You made me who I am

So suddenly, it's clear to me
Things change
Our future lies in here and now
We live it through somehow

Now the greatest reward
Is the love that I can give
I'm here for you now
For as long as I live
You made me who I am

You made me who I am
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEJVĚTŠÍ ODMĚNA
CELINE DION

Tak náhle, tak zvláštně
Tě život probudil, věcí se mění
Dělala jsem to nejlepší, volala a pomáhala
Myslela jsem, že mám všechno

Tak náhle, tak zvláštně
Má zaujatost zmizela
Potřeboval jsi mne, já našla své místo
Jsem tady pro tuto chvíli, tyto dny

Teď tou největší odměnou
Je světlo ve Tvých očích
Zvuk Tvého hlasu
A dotek Tvé ruky
Udělal jsi mě tím, kým jsem

Tvá důvěra mě povzbudila k růstu
Ukázala jsem své srdce
Není nic dalšího, co bych více milovala
Určitě s Tebou zůstanu

Teď tou největší odměnou
Je láska, kterou můžu dát
Teď jsem tu pro Tebe
Tak dlouho, jak budu žít
Udělal jsi mě tím, kým jsem

Tak náhle je mi to jasné
Věci se mění
Naše budoucnost leží tady a teď
Nějak ji prožíváme

Teď tou největší odměnou
Je láska, kterou můžu dát
Teď jsem tu pro Tebe
Tak dlouho, jak budu žít
Udělal jsi mě tím, kým jsem

Udělal jsi mě tím, kým jsem
Překlad z http://www.pohodar.com