I SURRENDER - CELINE DION

There’s so much life I’ve left to live
And this fire’s burning still
When I watch you look at me
I think I could find the will
To stand for every dream
And forsake the solid ground
And give up this fear within
Of what would happen if they ever knew
I’m in love with you

’cause I’d surrender everything
To feel the chance to live again
I reach to you
I know you can feel it to
We’d make it through
A thousand dreams I still believe
I’d make you give them all to me
I’d hold you in my arms and never let go
I surrender

I know I can’t survive
Another night away from you
You’re the reason I go on
And now I need to live the truth
Right now, there’s no better time
From this fear I will break free
And I’ll live again with love
And no the they can’t take that away from me
And they will see...

’cause I’d surrender everything
To feel the chance to live again
I reach to you
I know you can feel it too
We’d make it through
A thousand dreams I still believe
I’d make you give them all to me
I’d hold you in my arms and never let go
I surrender

Every night’s getting longer
And this fire is getting stronger, babe
I’ll swallow my pride and I’ll be alive
Did you hear my call
I surrender all

’cause I’d surrender everything
To feel the chance to live again
I reach to you
I know you can feel it too
We’d make it through
A thousand dreams I still believe
I’d make you give them all to me
I’d hold you in my arms and never let go
I surrender

Right here, right now
I give my life to live again
I’ll break free, take me
My everything I surrender all to you

Right here, right now
I give my life to live again
I break free, take me
My everything I surrender all to you
Lyrics from http://www.pohodar.com

VZDÁVÁM SE

Příliš mnoho života jsem promarnila
A ten oheň stále pálí
Když Tě pozoruju, dívej se na mě
Myslím, že bych mohla najít vůli
Pokusit se o každý sen
A opustit solidní zázemí
Nechat tu hrůzu uvnitř
Z toho, co by se mohlo stát kdyby někdy věděli
Že se s Tebou miluji

Protože všechno vzdám
Abych ucítila tu šanci zase žít
Dosáhnu na Tebe
Vím, že to také cítíš
Mohli bychom zvládnout
Tisíce snů, kterým stále věřím
Mohla bych Tě přimět, abys mi je všechny dal
Držím Tě v mé náruči a nikdy nenechám jít
Já se vzdávám

Vím, že nemůžu přežít
Další noc bez Tebe
Jsi důvod, proč jdu dál
A teď potřebuju žít opravdově
Dobře, teď, není lepší čas
Osvobodím se od té hrůzy
A budu žít zase s láskou
A nikdo mi ji nevezme
A oni uvidí...

Protože všechno vzdám
Abych ucítila tu šanci zase žít
Dosáhnu na Tebe
Vím, že to také cítíš
Mohli bychom zvládnout
Tisíce snů, kterým stále věřím
Mohla bych Tě přimět, abys mi je všechny dal
Držím Tě v mé náruči a nikdy nenechám jít
Já se vzdávám

Každá noc je delší
A ten oheň je silnější, miláčku
Spolknu mou pýchu a budu živá
Slyším mé volání?
Všechno vzdávám

Protože všechno vzdám
Abych ucítila tu šanci zase žít
Dosáhnu na Tebe
Vím, že to také cítíš
Mohli bychom zvládnout
Tisíce snů, kterým stále věřím
Mohla bych Tě přimět, abys mi je všechny dal
Držím Tě v mé náruči a nikdy nenechám jít
Já se vzdávám

Dobře, tady, dobře, teď
Dávám můj život, abych zase žila
Osvobodím se, ber mě
Mé všechno, všeho se vzdávám pro Tebe

Dobře, tady, dobře, teď
Dávám můj život, abych zase žila
Osvobodím se, ber mě
Mé všechno, všeho se vzdávám pro Tebe
Překlad z http://www.pohodar.com