PRAYER - CELINE DION

Can we touch the soul of heaven
Can we unite a sacred lesson
Every child creates a skylight of beauty
Can you hear cathedrals falling
All the universe is calling
Cry a single cello from your heart
Since the world has lost her way
Loneliness journey endlessly
Yet the promised chance remains
Gifts of what could be
So let the children remember the sun
Let them dance let them soar
For their lives have begun
Let the children engender the rain
As the river runs through fields
Forever subsiding their pain
Prayer
Every voice along the shoreline
Standing still within time
Spinning unresolved the walking
As each season passes
Through wonderland and looking glasses
The secret garden shires beckon's you
Gentle flower, don't fade away
Sweet innocent still harbors thee
In faith of garden dreams
Where one love lives eternally
Let the children remember the sun
Let them dance let them soar
For their lives have begun
Let the children engender the rain
As the river runs through fields
Forever subsiding their pain
Prayer
Prayer
Prayer
Bless the children for they are the light
They are the truth of spirit in flight
Yes the children engender the rain
As the river runs through life
Healing their pain
If you could trust
with your heart but for time
Sweet angels, conceive you have
Forever and always believed Prayer
Prayer
Prayer
Prayer
Lyrics from http://www.pohodar.com

MODLITBA

Můžeme se dotknout duše nebe
Může nás spojit posvátné ponaučení
Každé dítě tvoří okno pro krásu
Můžeš slyšet padající katedrály
Celý vesmír volá
Vykřik osamělého cella z Tvého srdce
Protože svět ztratil cestu
Nekonečná osamělá cesta
Ještě zbyla slibovaná šance
Dary, které by mohly být
Tak ať si děti vzpomenou na slunce
Ať tančí, ať vzlétnou
Počátek jejich životů
Ať děti plodí déšť
Jako řeka proudí skrz pole
Navždy slábne jejich bolest
Modlitba
Každý hlas podél pobřeží
Stále zůstává uvnitř času
Nerozhodná chůze v kruhu
A každé období přejde
Zemí divů a vypadá třpytivě
Tajemná zahrada hrabství Tě vábí
Něžná květina nevybledne
Dosud se v Tobě skrývá sladká nevinnost
Ve víře zahradních snů
Kde jediná láska žije věčně
Tak ať si děti vzpomenou na slunce
Ať tančí, ať vzlétnou
Počátek jejich životů
Ať děti plodí déšť
Jako řeka proudí skrz pole
Navždy slábne jejich bolest
Modlitba
Modlitba
Modlitba
Požehnej dětem, protože ty jsou světlem
Ty jsou pravdou ducha letu
Ať děti plodí déšť
Jako řeka proudí životem
Uzdrav jejich bolest
Pokud můžeš věřit
svým srdcem za čas
Sladcí andělé, pochopte že máte
Navždy a vždycky věřícího prosebníka
Prosebníka
Prosebníka
Prosebníka
Překlad z http://www.pohodar.com