IMMORTALITY
CELINE DION

So this is who I am,
And this is all I know,
And I must choose to live,
For all that I can give,
The spark that makes the power grow
And I will stand for my dream if I can,
Symbol of my faith in who I am,
But you are my only,
And I must follow on the road
that lies ahead,
And I won't let my heart control my head,
But you are my only
We don't say goodbye,
We don't say goodbye,
And I know what I've got to be

Immortality
I make my journey through eternity
I keep the memory of you and me inside

Fulfill your destiny,
Is there within the child,
My storm will never end,
My fate is on the wind,
The king of hearts, the joker's wild,
We don't say goodbye,
We don't say goodbye,
I'll make them all remember me

Cos I have found a dream
that must come true,
Every ounce of me must see it through,
But you are my only
I'm sorry I don't have a role
for love to play,
Hand over my heart I'll find my way,
I will make them give to me

Immortality (oh baby)
There is a vision and a fire in me (ohh)
I keep the memory of you and me inside
We don't say goodbye
We don't say goodbye
With all my love for you
And what else we may do
We don't say goodbye
Lyrics from http://www.pohodar.com

NESMRTELNOST
CELINE DION

Tak tohle jsem já
A tohle je všechno, co vím
A musím se rozhodnout žít
Pro všechno co můžu dát
Jiskru, která přiměje sílu růst
A budu stát za svým snem, pokud budu moct
Symbolem mé víry v toho, kým jsem
Ale Ty jsi jenom můj
A já musím pokračovat po silnici,
která leží vpředu
A nenechám své srdce ovládat mou hlavu
Ale Ty jsi jenom můj
Neříkáme sbohem
Neříkáme sbohem
A já vím, čím musím být

Nesmrtelnost
Podnikám svou cestu věčností
Držím si vzpomínku na Tebe a mne ve svém nitru

Naplň svůj osud
Je tady v tom dítěti
Má bouře nikdy neskončí
Můj osud je ve větru
Srdcový král, žolíkova divokost
Neříkáme sbohem
Neříkáme sbohem
Všechny je přiměju na mě vzpomínat

Protože jsem přišla na to, že sen
se musí uskutečnit
Každá unce mě to musí odhalit
Ale Ty jsi jenom můj
Je mi líto, pro lásku si nemusím
na nic hrát
Ruku na srdce, najdu svou cestu
Přinutím je dát mi

Nesmrtelnost (oh miláčku)
Ve mně je vize a oheň (ohh)
Držím si vzpomínku na Tebe a mne ve svém nitru
Neříkáme sbohem
Neříkáme sbohem
Se vší mou láskou k Tobě
A co dalšího máme dělat
Neříkáme sbohem
Překlad z http://www.pohodar.com