FALLING INTO YOU
CELINE DION

And in your eyes I see ribbons of color
I see us inside of each other
I feel my unconscious merge with yours
And I hear a voice say, "What's his is hers"

I'm falling into you
This dream could come true
And it feels so good falling into you

I was afraid to let you in here
Now I have learned
love can't be made in fear
The walls begin to tumble down
And I can't even see the ground

I'm falling into you
This dream could come true
And it feels so good falling into you

Falling like a leaf, falling like a star
Finding a belief, falling where you are

Catch me, don't let me drop!
Love me, don't ever stop!

So close your eyes and let me kiss you
And while you sleep I will miss you

I'm falling into you
This dream could come true
And it feels so good falling into you

Falling like a leaf, falling like a star
Finding a belief, falling where you are

Falling into you
Falling into you
Falling into you
Lyrics from http://www.pohodar.com

PATŘÍM K TOBĚ
CELINE DION

A ve Tvých očích vidím barevné stuhy
Vidím nás vzájemně v našem nitru
Cítím mé podvědomé splynutí s Tebou
A slyším hlas, který říká: "Co je jeho, je její"

Patřím k Tobě
Tento sen by se mohl splnit
A je to tak dobrý pocit, patřit k Tobě

Bála jsem se Tě pustit sem dovnitř
Teď jsem poznala,
že láska nemůže vzniknout ve strachu
Hradby se počínají řítit
A já dokonce nemůžu vidět zemi

Patřím k Tobě
Tento sen by se mohl splnit
A je to tak dobrý pocit, patřit k Tobě

Spadnout jako list, spadnout jako hvězda
Nalézt víru, spadnout kamkoliv, kde jsi

Chyť mě, nenech mě dopadnout
Miluj mě, nikdy nepřestávej

Tak zavři oči a nech mě políbit Tě
A bude se mi stýskat, zatímco spíš

Patřím k Tobě
Tento sen by se mohl splnit
A je to tak dobrý pocit, patřit k Tobě

Spadnout jako list, spadnout jako hvězda
Nalézt víru, spadnout kamkoliv, kde jsi

Patřím k Tobě
Patřím k Tobě
Patřím k Tobě
Překlad z http://www.pohodar.com