I'M YOUR ANGEL
CELINE DION

No Mountains too high,
for you to climb
All you have to do
is have some climbing faith, oh yeah
No rivers too wide,
for you to make it across
All you have to do
is believe it when you pray

And then you will see,
the morning will come
And everyday will be bright as the sun
All of your fears cast them on me
I just want you to see...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

I saw the teardrops,
and I heard you cry
All you need is time,
seek me and you shall find
You have everything
and you're still lonely
It doesn't have to be this way,
let me show you a better day

And then you will see,
the morning will come
And all of your days
will be bright as the sun
So all of your fears,
just cast them on me
How can I make you see...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

And when it's time to face the storm
I'll be right by your side
Grace will keep up safe and warm
And I know we will survive

And when it seems
as if your end is drawing near
Don't you dare give up the fight
Just put your trust beyond the sky...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel
Lyrics from http://www.pohodar.com

JSEM TVŮJ ANDĚL
CELINE DION

Žádné hory nejsou tak vysoké,
abys na ně nemohla vyšplhat.
Všechno, co musíš udělat
je věřit, že to dokážeš, oh jasně
Žádná řeka není dost široká,
abys ji nemohla přejít.
Všechno, co musíš udělat
je věřit v to, když se modlíš.

A pak uvidíš,
že příjde nové ráno
A každý den bude jasný jako slunce
Všechny své strachy odhoď ke mně
Jen Tě chci vidět...

Budu Tvůj oblak na nebi
Budu Tvým ramenem, když pláčeš
Uslyším Tvůj hlas, když mne budeš volat
Jsem Tvůj anděl
A když pomine veškerá naděje, jsem tady
Je jedno, jak daleko jsi, jsem blízko
Není žádný rozdíl v tom, kdo jsi
Jsem Tvůj anděl
Jsem Tvůj anděl

Viděla jsem padat slzy
a slyšela jsem Tě plakat.
Všechno, co potřebuješ je čas.
Najdi mě a uvidíš,
Že máš všechno
a jsi stále osamělá.
Nemůže to jít tímto způsobem,
nech mě ukázat Ti lepší den.

A pak uvidíš,
že příjde nové ráno
A všechny Tvé dny
budou jasné jako slunce
Tak všechny své strachy
odhoď ke mně
Jak Tě můžu přimět vidět...

Budu Tvůj oblak na nebi
Budu Tvým ramenem, když pláčeš
Uslyším Tvůj hlas, když mne budeš volat
Jsem Tvůj anděl
A když pomine veškerá naděje, jsem tady
Je jedno, jak daleko jsi, jsem blízko
Není žádný rozdíl v tom, kdo jsi
Jsem Tvůj anděl
Jsem Tvůj anděl

A když je čas čelit bouři
Budu stát věrně Tobě po boku
Modlitba nás ochrání a zahřeje
A já vím, že přežijeme

A když se zdá,
že se přiblížil Tvůj konec.
Neopovaž se vzdát boj!
Jen důvěřuj nebi...

Budu Tvůj oblak na nebi
Budu Tvým ramenem, když pláčeš
Uslyším Tvůj hlas, když mne budeš volat
Jsem Tvůj anděl
A když pomine veškerá naděje, jsem tady
Je jedno, jak daleko jsi, jsem blízko
Není žádný rozdíl v tom, kdo jsi
Jsem Tvůj anděl
Jsem Tvůj anděl

Budu Tvůj oblak na nebi
Budu Tvým ramenem, když pláčeš
Uslyším Tvůj hlas, když mne budeš volat
Jsem Tvůj anděl
A když pomine veškerá naděje, jsem tady
Je jedno, jak daleko jsi, jsem blízko
Není žádný rozdíl v tom, kdo jsi
Jsem Tvůj anděl
Jsem Tvůj anděl
Překlad z http://www.pohodar.com