I'M ALIVE
CELINE DION

I get wings to fly
Oh, oh...
I´m alive...
Yeah

When you call on me
When I hear you breathe
I get wings to fly
I feel that I´m alive

When you look at me
I can touch the sky
I know that I´m alive

When you bless the day
I just drift away
All my worries die
I´m glad that I´m alive

You´ve set my heart on fire
Filled me with love
Made me a woman on clouds above

I couldn´t get much higher
My spirit takes flight
´Cause I am alive

When you call on me
(When you call on me)
When I hear you breathe
(When I hear you breathe)
I get wings to fly
I feel that I´m alive
(I am alive)

When you reach for me
(When you reach for me)
Raising spirits high
God knows that...

That I´ll be the one
Standing by through good
and through trying times
And it´s only begun
I can´t wait for the rest of my life

When you call on me
(When you call on me)
When you reach for me
(When you reach for me)
I get wings to fly
I feel that...

When you bless the day
(When you bless, you bless the day)
I just drift away
(I just drift away)
All my worries die
I know that I´m alive

I get wings to fly
God knows that I´m alive
Lyrics from http://www.pohodar.com

JSEM NAŽIVU
CELINE DION

Dostávám křídla, abych letěla
Oh, oh...
Jsem naživu...
Jasně

Když na mě voláš
Když slyším, jak dýcháš
Dostávám křídla, abych letěla
Cítím, že jsem naživu

Když se na mě díváš
Můžu se dotknout nebe
Vím, že jsem naživu

Když požehnáš den
Prostě odplouvám
Všechno mé trápení mizí
Jsem šťastná, že jsem naživu

Zažehl jsi oheň v mém srdci
Naplnil mě láskou
Učinil jsi mě ženou nahoře nad mraky

Nemohla bych se dostat do větší výše
Můj duch se dává v let
Protože jsem naživu

Když na mě voláš
(Když na mě voláš)
Když slyším, jak dýcháš
(Když slyším, jak dýcháš)
Dostávám křídla, abych letěla
Cítím, že jsem naživu
(Jsem naživu)

Když se mě dotýkáš
(Když se mě dotýkáš)
Duše vysoko stoupající
Bůh ví, že...

Že já budu tou jedinou
Vytrvávající v dobrých
i zlých časech
A je to jenom začátek
Nemůžu čekat na zbytek mého života

Když na mě voláš
(Když na mě voláš)
Když se mě dotýkáš
(Když se mě dotýkáš)
Dostávám křídla, abych letěla
Cítím, že...

Když požehnáš den
(Když požehnáš den, požehnáš den)
Prostě odplouvám
(Prostě odplouvám)
Všechno mé trápení mizí
Vím, že jsem naživu

Dostávám křídla, abych letěla
Bůh ví, že jsem naživu
Překlad z http://www.pohodar.com