WHERE THE WILD ROSES GROW
NICK CAVE & KYLIE MINOQUE

They call me The Wild rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Elisa Day

From the first day
I saw her I knew she was the one
She stayed in my eyes and smiled
For her lips were the colour of the roses
That grew down the river,
all bloody and wild

When he knocked on my door
and entered the room
My trembling subsided in his sure embrace
He would be my first man,
and with a careful hand
He wiped at the tears that ran down my face

They call me The Wild rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Elisa Day

On the second day I brought her a flower
She was more beautiful
than any woman I'd seen
I said,
"Do you know where the wild roses grow
So sweet and scarlet and free?"

On the second day
he came with a single red rose
He said:
"Give me your loss and your sorrow?"
I nodded my head, as I lay on the bed
"If I show the roses, will you follow?"

They call me The Wild rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Elisa Day

On third day
he took me to the river
He showed me the roses and we kissed
And the last thing
I heard was a muttered word
As he not above me with a rock in his fist

On the last day
I took her where the wild roses grow
And she lay on the bank,
the wind light as a thief
As I kissed her goodbye, I said,
"All beauty must die"
And lent down and planted a rose
between her teeth

They call me The Wild rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Elisa Day
My name was Elisa Day

For my name was Elisa Day
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDE ROSTOU DIVOKÉ RŮŽE
NICK CAVE & KYLIE MINOQUE

Říkají mi Divoká růže
Ale mé jméno bylo Elisa Day
Proč mi tak říkají, to nevím
Protože mé jméno bylo Elisa Day

Od prvního dne
Kdy jsem ji spatřil jsem věděl, že ona je ta jediná
Stanula v mém pohledu a usmívala se
Její rty měly barvu růží,
které rostou dole u řeky
úplně krvavé a divoké

Když zaklepal u mých dveří
a vstoupil do místnosti
Mé rozechvění ustoupilo v jeho jistém objetí
Byl by mým prvním mužem,
a něžnou rukou
Stíral slzy, které se rozeběhly po mých tvářích

Říkají mi Divoká růže
Ale mé jméno bylo Elisa Day
Proč mi tak říkají, to nevím
Protože mé jméno bylo Elisa Day

Druhého dne jsem ji donesl květ
Ona byla krásnější
než jiné ženy, které jsem kdy viděl
Řekl jsem,
"Víš, kde rostou divoké růže
Tak sladké a rudé a nespoutané?"

Druhého dne
přišel s jednou rudou růží
Řekl:
"Dáš mi svou porážku a svůj smutek?"
Kývla jsem hlavou, jak jsem se položila na postel
"Když Ti ukážu růže, budeš mě následovat?"

Říkají mi Divoká růže
Ale mé jméno bylo Elisa Day
Proč mi tak říkají, to nevím
Protože mé jméno bylo Elisa Day

Třetího dne
mě vzal k řece
Ukázal mi růže a líbali jsme se
A poslední věcí
Kterou jsem slyšela bylo mumlavé slovo
Jak stál nade mnou s kamenem v pěsti

V poslední den
Jsem ji vzal tam, kde rostou divoké růže
A ona si lehla na břeh
vítr tichý, jako zloděj
Když jsem ji políbil na rozloučenou, řekl jsem,
"Všechna krása musí zemřít"
A udeřil a zasadil růži
mezi její zuby

Říkají mi Divoká růže
Ale mé jméno bylo Elisa Day
Proč mi tak říkají, to nevím
Protože mé jméno bylo Elisa Day
Mé jméno bylo Elisa Day

Protože mé jméno bylo Elisa Day
Překlad z http://www.pohodar.com