ONE NIGHT'S NOT ENOUGH
C.C.CATCH

Every little thing's been said about you
Babe, you know you light up my day
Everybody hates to live without it
And I hope you don't go away
A bitter start with tears
I can forget my fears
One night's nog enough, can't you see
To set all my love away from me
One night's not enough, can't you see
Breaking up
Breaks my heart
One night's not enough, can't see you
Baby, if you will ever set me free
Then our love will break my heart
Forever and ever
The way you laugh is very special to me
Maybe my dreams will come true
And I know, if you should ever leave me
I would never feel so bad blue
Maybe behind your eyes
There will be back surprise
Love lost it's meaning
It will never stop bleeding
And my heart is begging
If I my tears will waking
'Cause I feel so lonely, you are my only
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDNA NOC NESTAČÍ
C.C.CATCH

Každá maličkost o Tobě byla řečena
Miláčku, víš, že dáváš světlo mému dni
Každý nenávidí žít bez něho
A já doufám, že nepůjdeš pryč
Hořký začátek se slzami
Nemůžu zapomenout na mé strachy
Jedna noc nestačí, cožpak to nevidíš?
Aby ze mě zmizela všechna má láska
Jedna noc nestačí, cožpak to nevidíš?
Láme to
Láme mi to srdce
Jedna noc nestačí, cožpak to nevidíš?
Miláčku, jestli mě někdy opustíš
Pak mi naše láska zlomí srdce
Vždy a navždy
Způsob, jakým se směješ mi příjde moc zvláštní
Snad se mé sny uskuteční
A vím, že kdybys mě měl opustit
Nikdy jindy bych se necítila víc špatně
Snad za Tvýma očima
Tam bude zpátky překvapení
Láska ztratila svůj smysl
Nikdy to nepřestane krvácet
A mé srdce prosí
Jestli příjdou mé slzy
Protože se cítím tak osamělá, jsi můj jediný
Překlad z http://www.pohodar.com