HEARTBREAK HOTEL - C. C. CATCH

Love
Will make a high class fool - oh, takes
Your heart and break the rules.
Oh, touch your heart !
Oh, touch your soul !

Years
May come and years may go - oh, heart
Is high, heart is low.
It's strange, and sometimes it makes you blue
'Cause breaking up it's hard to do.

We are livin',
We are livin' in a Heartbreak Hotel !
I'm feeling there's no love you can save.
I'm shooting from my heart
Shadows of the dark:
We're livin' and we're lost without love !
We're living' in a Heartbreak Hotel !
Anyone who has a heart - oh, can tell:
The eyes of a child are weak and wild.
We are livin' in a Heartbreak Hotel !

Love
Will keep you always young - oh you
Have sorrows, you have fun.
Oh, touch your heart.
Oh, touch your soul.

More
You live the more you love - oh see
The stars in the sky above.
It's strange and sometimes it makes you blue
'Cause breaking up it's hard to do.
Lyrics from http://www.pohodar.com

HOTEL ZLOMENÝCH SRDCÍ

Láska
dělá z lidí prvotřídní blázny - oh, vezme
Tvé srdce a překonává Tvé zvyky.
Oh, dotkne se Tvého srdce.
Oh, dotkne se Tvé duše.

Roky
Mohou přijít a mohou odejít - oh, srdce
je vysoko, srdce je nízko.
Je to divné a kazí Ti to náladu.
Protože překonat to je velice těžké.

Žijeme,
Žijeme v hotelu Zlomených srdcí!
Vnímám, že tu není žádná trvalá láska.
Vyháním z mého srdce.
Stíny noci.
Žijeme a jsme ztraceni bez lásky!
Žijeme v hotelu Zlomených srcí!
Někdo, kdo má srdce - oh, může říct:
Oči dítěte jsou slabé a plaché.
Žijeme v hotelu Zlomených srdcí!

Láska
jsi s ní stále mladý - oh Ty
máš trápení, máš zábavu.
Oh, dotkne se Tvého srdce.
Oh, dotkne se Tvé duše.

Více
Prožívej dál svou lásku - oh vnímej
hvězdy na nebi nad Tebou.
Je to divné a něco Ti kazí náladu.
Protože je těžké to překonat.
Překlad z http://www.pohodar.com