MORNING HAS BROKEN
CAT STEVENS

Morning has broken,
like the first morning.
Blackbird has spoken,
like the first bird.
Praise for the singing,
praise for the morning,
Praise for them springing
fresh from the Word.

Sweet the rain's new fall,
sunlit from heaven.
Like the first dewfall,
on the first grass.
Praise for the sweetnes
of the wet garden,
Sprung in completeness
where His feet pass.

Mine is the sunlight,
mine is the morning.
Born of the one light
Eden saw play.
Praise with elation,
praise every morning;
God's recreation
of the new day.

Morning has broken,
like the first morning.
Blackbird has spoken,
like the first bird.
Praise for the singing,
praise for the morning,
Praise for them springing
fresh from the Word.
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘICHÁZÍ RÁNO
CAT STEVENS

Přichází ráno,
jako první ráno
Kosák zpívá,
jako první pták
Chvála za zpěv,
chvála za ráno
Chvála za vstávání
zčerstva od Slova

Sladký je nový déšť
prozářený z nebes
Jako první pád rosy
na první trávu
Chvála za sladkost
vlhké zahrady
Vzešlé v celku,
kde prošla Jeho noha

Můj je sluneční svit,
moje je ráno
Zrozené z jediného světla
Eden viděl hrát
Chvála s nadšením
Chvála každé ráno
Boží znovuvytvoření
nového dne.

Přichází ráno,
jako první ráno
Kosák zpívá,
jako první pták
Chvála za zpěv,
chvála za ráno
Chvála za skákání
zčerstva od Slova
Překlad z http://www.pohodar.com