CARRICKFERGUS

I wish I was in Carrickfergus
Only for nights in Ballygrand
I would swim over the deepest ocean
Just to see my love before I die

But the sea is wide and I cannot swim over
Nor have I wings so I could fly
I wish I could meet a handsome boatman
To carry me over my love and I

In Kilkenny it is reported
On marble stones as black as ink
With gold and silver I did support her
But I'll sing no more till I've had a drink

Well I'm drunk today and I'm seldom sober
A handsome rover from town to town
But I am sick now my days are numbered
Come all you young men and lay me down
Come all you young men and lay me down
Lyrics from http://www.pohodar.com

CARRICKFERGUS

Kéž bych byl v Carrickfergus
Nebo jen na noc v Ballygrand
Kdybych tak mohl přeplavat nejhlubší oceán
Jen abych viděl mou lásku, dříve než zemřu

Ale moře je široké a já ho nemůžu přeplavat
Ani nemám křídla, abych ho přeletěl
Kéž bych mohl potkat urostlého převozníka
Aby mě přenesl k mé lásce

Stojí v Kilkenny
Na mramorových kamenech, černých jako inkoust
Chtěl jsem ji zabezpečit zlatem a stříbrem
Ale víc nebudu zpívat, protože jsem pil

Dobře, dnes jsem opilý a zřídka střízlivý
Urostlý tulák od města k městu
Ale teď jsem nemocný a mé dny jsou sečteny
Příjďte všichni mladí muži a pochovejte mne
Příjďte všichni mladí muži a pochovejte mne
Překlad z http://www.pohodar.com