FIRST SNOWFALL
CARPENTERS

Oh the first snowfall of the winter
Was a day that we all waited for
When it drifted to and frost
Why you should've seen the snow
It was near seven feet or more
By the old barn door

Oh the first snowfall of the winter
What a joy for a boy to behold
In each house you'll find a sleigh
That was waiting for this day
And of course, down the road a hill
For each Jack and Jill

Every winter breeze that scurries
Sets the snowflakes up in flurries
It's the good old sentimental season when
Folks put runners on their surreys
And forget about their worries
When a man becomes a boy once again

Oh the first snowfall of the winter
Jingle bells bring us spells ever dear
Under wintry skies of gray
It was snowing all the day
And it showed no signs of stopping
Every kid with eyes of popping
Will soon be belly-whopping on his ear

On the first snowfall of the winter
Oh the first snowfall of the year
The first snow of the year
Is just about the best snow
Well I'll say any snow
Is a pretty good show
Lyrics from http://www.pohodar.com

PRVNÍ SNĚŽENÍ
CARPENTERS

Oh, první sněžení zimy
Bylo dnem, na který jsme všichni čekali
Když je naváto a je mráz
Proč bys viděl sníh
Bylo ho něco k sedmi stopám, nebo víc
U vrat staré stodoly.

Oh, první sněžení zimy
Jaká radost pro kluka to vidět
V kačždém domově najdeš sáně,
které čekaly na tento den
A samozřejmě, pod silnicí je kopec
Pro každého Jacka a každou Jill

Každý zimní vánek, který vane
Žene sněhové vločky v přívalech
Je staré dobré sentimentální období, kdy
lidé přidělávají na své lehké kočáry sanice
A zapomínají na své starosti
Když se muž stane zase jednou klukem

Oh, první sněžení zimy
Rolničky nám přináší každý den kouzla
Pod šedivým zimním nebem
Sněžilo každý den
A nebylo známky, že by ustávalo
Každé dítě s vykulenýma očima
Bude brzy ??? na svém uchu

V prvním sněžení zimy
V prvním sněžení roku
První sníh roku
Je téměř nejlepší sníh
Nu, řeknu o každém sněhu
Je moc pěkná podívaná
Překlad z http://www.pohodar.com