SWEET, SWEET SMILE - CARPENTERS

You're always in my heart
From early in the mornin' til it's dark
I gotta see your sweet, sweet smile everyday

When I wake up in the mornin'
And I see you there
I always whisper a little prayer
I gotta see your sweet, sweet smile everyday

I gotta know that you love me
And that you want me
And that you'll always be there
I've gotta know that you care

And I gotta feel your arms around me
And that you need me
And that you'll always be there
I've gotta know that you care

If my times are bringin' me down
You're the only one that I want around
I gotta see your sweet, sweet smile everyday

And if I'm all strung out
You're the only one who can straighten me out
I gotta see your sweet, sweet smile every day

I gotta know that you love me
And that you want me
And that you'll always be there
I've gotta know that you care

And I gotta feel your arms around me
And that you need me
And that you'll always be there
I've gotta know that you care

You're always in my heart
From early in the mornin' til it's dark
I gotta see your sweet, sweet smile everyday
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLADKÝ, SLADKÝ ÚSMĚV

Jsi pořád v mém srdci
Od časného rána až do setmění
Budu vidět Tvůj sladký, sladký úsměv každý den

Když se ráno vzbudím
A vidím Tě tu
Vždycky šeptám malou modlitbu
Budu vidět Tvůj sladký, sladký úsměv každý den

Vím, že mě miluješ
A že mě chceš
A že tu vždycky budeš
Vím, že budeš pozorný

A já budu cítit Tvé ruce okolo mne
A že mě potřebuješ
A že budeš vždycky tu
Vím, že budeš pozorný

A když zažívám zlé časy
Ty jsi jediný, koho chci u sebe
Budu vidět Tvůj sladký, sladký úsměv každý den

A kdybych byla napjatá
Ty jsi ten jediný, kdo mě může uklidnit
Budu vidět Tvůj sladký, sladký úsměv každý den

Vím, že mě miluješ
A že mě chceš
A že tu vždycky budeš
Vím, že budeš pozorný

A já budu cítit Tvé ruce okolo mne
A že mě potřebuješ
A že budeš vždycky tu
Vím, že budeš pozorný

Jsi pořád v mém srdci
Od časného rána až do setmění
Budu vidět Tvůj sladký, sladký úsměv každý den
Překlad z http://www.pohodar.com