LOVE IS A SHIELD
CAMOUFLAGE

Love is a shield,
To hide behind,
Love is a field
To grow inside,
And when I sometimes close my eyes
My mind starts spinning round.
Love is a baby
In a mother's arms,
Love is your breath
Which makes me warm,
And when I sometimes close my eyes,
My mind starts spinning round.
There is a feeling
That flows through me,
When you are near
You make it real
And we could live for this ideal.
And all the pictures we run through,
Seem to be perfect,
Seem to be true.
But nothing is quite forever,
Especially staying together.

Love is a shield,
To hide behind,
Love is a field
To grow inside,
And when I sometimes close my eyes
My mind starts spinning round.
Love is a baby
In a mother's arms,
Love is your breath
Which makes me warm,
And when I sometimes close my eyes,
My mind starts spinning round.

I don't care now
What comes along,
What counts is us,
No matter what will be,
Just this naivety.
The changing words we're taking in,
Seem to be perfect,
Seem to win.
But nothing is quite forever,
Especially staying together.

Love is a shield,
To hide behind,
Love is a field
To grow inside,
And when I sometimes close my eyes
My mind starts spinning round.
Love is a baby
In a mother's arms,
Love is your breath
Which makes me warm,
And when I sometimes close my eyes,
My mind starts spinning round.
Lyrics from http://www.pohodar.com

LÁSKA JE ŠTÍT
CAMOUFLAGE

Láska je štít
Za který se dá skrýt
Láska je pole
Pro vnitřní růst
A když občas zavřu oči
Má mysl se začne roztáčet
Láska je dítě
V matčiných rukou
Láska je Tvůj dech
Který mne rozehřívá
A když občas zavřu oči
Má mysl se začne roztáčet
Je tu pocit
Který mne zaplavuje
Když jsi blízko
Díky Tobě je to skutečné
A mohli bychom žít pro tento ideál
A všechny obrázky, které se prohlížíme
Se zdají být tak perfektní
Se zdají být tak věrné
Ale nic není úplně navždy
Obzvlášť setrvání dohromady

Láska je štít
Za který se dá skrýt
Láska je pole
Pro vnitřní růst
A když občas zavřu oči
Má mysl se začne roztáčet
Láska je dítě
V matčiných rukou
Láska je Tvůj dech
Který mne rozehřívá
A když občas zavřu oči
Má mysl se začne roztáčet

Teď je mi jedno
Co přichází
Kolik je nás
Bez ohledu na to, co bude
Jen tahle bláhovost
Klameme se měnícími slovy
Zdá se to být perfektní
Zdá se to jako výhra
Ale nic není úplně navždy
Obzvlášť setrvání dohromady

Láska je štít
Za který se dá skrýt
Láska je pole
Pro vnitřní růst
A když občas zavřu oči
Má mysl se začne roztáčet
Láska je dítě
V matčiných rukou
Láska je Tvůj dech
Který mne rozehřívá
A když občas zavřu oči
Má mysl se začne roztáčet
Překlad z http://www.pohodar.com