PLEASE FORGIVE ME
BRYAN ADAMS

It still feels, like our first night together
Feels like the first kiss
It's getting better, baby
No one can better this
Still holdin' on, you're still the one
First time our eyes met
Same feeling, that I get
I feelin' much strogner
Gonna love you longer
You still turn the fire on

So if your feelin' lonely, don't
You're the only one I ever want
I only wanna make it good
So if I love you a little more than I should

Please, forgive me, I know not what I do
Please, forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me this pain I'm going through
Please, forgive me, I need you like I do
Please, believe me, it what I say is true
Please, forgive me, I can't stop loving you

Still feels
like our best times are together
Feels like the first touch
Still getting closer
better keep you close enough
Still holding on you're still number one
I remember the smell of your skin
I remember everyhting
I remember all your moves
I remember you, yeah
I remember the mask you know I still do

So if your feeling lonely, don't
You're the only one I ever want
I only want to make this good
So if I love you a little more than I should

Please, forgive me, I know not what I do
Please, forgive me, I can't stop loving you
Don't deny me this pain I'm going through
Please, forgive me, if I need you like I do
Oh believe, it what I say is true
Please, forgive me, I can't stop loving you

The one thing
I'm sure of is the way we made love
The one thing
I depend on is for us to stay strong
With every word and breath I'm prayin'
It's what I'm saying

Please, forgive me, I know not what I do
Please, forgive me, I cant stop loving you
Don't deny me this pain, I'm going through
Please, forgive me, I need you, like I do
Babe, believe it for what I say is true
Please, forgive me, if I cant stop loving you
Believe me, I dont know, what I do
Please, forgive me, I can't stop loving you
Can't stop loving you
Lyrics from http://www.pohodar.com

PROSÍM, ODPUSŤ MI
BRYAN ADAMS

Je to pocit, jako při naší první noc
Pocit jako při prvním polibku
Je to lepší, miláčku
Nikdo to neumí líp
Pořád to platí, jsi pořád jedna jediná
Poprvé se naše oči setkaly
Mám stejný pocit
Cítím se mnohem silnější
Budu Tě milovat déle
Pořád zažehneš oheň

Tak pokud se cítíš osamělá, nebuď
Jsi jediná, kterou jsem kdy chtěl
Chci to udělat jen dobře
Tak, když Tě miluji víc, než bych měl

Prosím, odpusť mi, nevím, co dělám
Prosím, odpusť mi, nechci Tě přestat milovat
Neupírej mi tu bolest, kterou procházím
Prosím, odpusť mi, potřebuju Tě tak, jak to dělám
Prosím, věř mi, to co říkám, je pravda
Prosím, odpusť mi, nechci Tě přestat milovat

Je to pocit
jako by tu byly všechny naše nejlepší časy
Pocit jako při první doteku
Stále blíž,
lepší by bylo zůstat dost blízko
Pořád to platí, jsi pořád jedna jediná
Vzpomínám na vůni Tvé kůže
Vzpomínám na všechno
Vzpomínám na všechny Tvé pohyby
Vzpomínám na Tebe, jasně
Vzpomínám na masku, víš, že to dělám

Tak pokud se cítíš osamělá, nebuď
Jsi jediná, kterou jsem kdy chtěl
Chci to udělat jen dobře
Tak, když Tě miluji víc, než bych měl

Prosím, odpusť mi, nevím, co dělám
Prosím, odpusť mi, nechci Tě přestat milovat
Neupírej mi tu bolest, kterou procházím
Prosím, odpusť mi, potřebuju Tě tak, jak to dělám
Prosím, věř mi, to co říkám, je pravda
Prosím, odpusť mi, nechci Tě přestat milovat

Jedna věc
Jsem si jistý způsobem, jakým se milujeme
Jedna věci
Jsem závislý na tom, že zůstaneme silní
S každým slovem a každým nádechem se modlím
To je to, co říkám

Prosím, odpusť mi, nevím, co dělám
Prosím, odpusť mi, nechci Tě přestat milovat
Neupírej mi tu bolest, kterou procházím
Prosím, odpusť mi, potřebuju Tě tak, jak to dělám
Prosím, věř mi, to co říkám, je pravda
Prosím, odpusť mi, nechci Tě přestat milovat
Prosím, odpusť mi, nevím, co dělám
Prosím, odpusť mi, nechci Tě přestat milovat
Nechci Tě přestat milovat
Překlad z http://www.pohodar.com