BORN TO RUN
BRUCE SPRINGSTEEN

In the day we sweat it out
on the streets of a runaway American dream
At night we ride through the mansions
of glory in suicide machines
Sprung from cages out on highway 9,
Chrome wheeled, fuel injected,
and steppin' out over the line
Oh-Oh, baby this town rips
the bones from your back
It's a death trap, it's a suicide rap
We gotta get out while we're young
`Cause tramps like us,
baby we were born to run

Yes, girl we were

Wendy let me in I wanna be your friend
I want to guard your dreams and visions
Just wrap your legs 'round these velvet rims
and strap your hands 'cross my engines
Together we could break this trap
We'll run till we drop,
baby we'll never go back
Oh-Oh, will you walk with me out on the wire
`Cause baby
I'm just a scared and lonely rider
But I gotta know how it feels
I want to know if love is wild
Babe I want to know if love is real

Oh, can you show me

Beyond the Palace hemi-powered
drones scream down the boulevard
Girls comb their hair in rearview mirrors
And the boys try to look so hard
The amusement park rises bold and stark
Kids are huddled on the beach in a mist
I wanna die with you Wendy
on the street tonight
In an everlasting kiss

1-2-3-4!

The highway's jammed with broken heroes
on a last chance power drive
Everybody's out on the run tonight
but there's no place left to hide
Together Wendy we can live with the sadness
I'll love you
with all the madness in my soul
Oh-oh, someday girl I don't know when
we're gonna get to that place
Where we really wanna go
and we'll walk in the sun
But till then tramps like us
baby we were born to run

Oh honey, tramps like us
baby we were born to run

Come on with me, tramps like us
baby we were born to run

Ru-uh-uh-un
Mm-mm-mm-mm
Uh-uh-uh-oh-oh-oh-oh
Ru-uh-uh-uh-un
Mm-mm-mm-mm
Whoa-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Ru-uh-uh-un
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZROZENI K ÚTĚKU
BRUCE SPRINGSTEEN

Přes den to přetrpíme
na ulicí nekontrolovaného amerického snu
V noci se řítíme sídly
slávy na sebevražedných mašinách
Uprchlí z klecí na dálnici č. 9
Chrom na kolech, vstřikované palivo
a vybočení z řady
Oh-oh, miláčku, tohle město trhá
kosti ze tvých zad
Je to smrtící past, je to smrtící rap
Musíme se dostat pryč, dokud jsme mladí
Protože tuláci, jako jsme my,
miláčku, byli zrozeni k útěku

Ano, kóčo, byli

Wendy, pusť mě dovnitř, budu Tvým přítelem
Chci strážit Tvé sny a představy
Jen obtoč nohy kolem těch sametových hran
a zkřiž ruce přes mé motory
Spolu bychom mohli zničit tuhle past
Budeme utíkat, dokud nepadneme
miláčku, nikdy se nevrátíme zpátky
Oh-Oh, půjdeš se mnou ven na drátě
Protože, miláčku,
já jsem jen vyděšený a osamělý jezdec
Ale musím vědět, jaký je to pocit
Chci vědět, jestli je láska divoká
Miláčku, chci vědět, jestli je láska skutečná

Oh, můžeš mi ukázat

Před poloosvětleným palácem
Řev povalečů dole na bulváru
Dívky si češou vlasy u zrcátek v autě
A kluci se snaží vypadat drsně
Zábavní park kypí tak troufale a tvrdě
Děti se choulí v mlze na pláži
Chci s Tebou zemřít, Wendy,
dnes v noci na ulici
v nekonečném polibku

1-2-3-4!

Dálnice je ucpaná zkrocenými hrdiny
na drsné jízdě, která je poslední šancí
Všichni jsou dnes v noci venku na útěku,
ale žádné místo k ukrytí nezbylo
Společně, Wendy, můžeme žít se smutkem
Budu tě milovat
se vším bláznovstvím v duši
Oh-oh, jednoho dne, kóčo, vím kdy,
se dostaneme na to místo,
kam opravdu budeme chtít jít
a budeme se procházet na slunci
Ale stále takoví tuláci, jako jsme my,
miláčku, jsou zrozeni k útěku

Oh, drahoušku, tuláci, jako jsme my,
miláčku, jsou zrozeni k útěku

Pojď se mnou, tuláci, jako jsme my,
miláčku, jsou zrozeni k útěku

Ru-uh-uh-un
Mm-mm-mm-mm
Uh-uh-uh-oh-oh-oh-oh
Ru-uh-uh-uh-un
Mm-mm-mm-mm
Whoa-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Ru-uh-uh-un
Překlad z http://www.pohodar.com