ONE KISS FROM YOU
BRITNEY SPEARS

I'm dreaming of one kiss from you
A love long and true
We'll go on and on and…

I don't wanna hear that I'm too young
To know it's love
that makes me feel this way
'Cause I don't have to feel
the heat of the sun
To know it's shining on me every day
When it's warm outside
And the look in your eyes
Is longing to show me the way
I don't want to wait

Just one kiss from you, and suddenly
I see the road laid out in front of me
You give me strength, you give me hope
And when you hold me in your arms
You make me whole
And I don't know just what I would do
Without one kiss from you

I don't wanna hear my time will come
When it feels like it's already here
We should learn to walk before we run
But why go anywhere when you're so near
'Cause when I reach out to you
So sad and confused
And feeling like I could cry
You dry my eyes

Just one kiss from you, and suddenly
I see the road laid out in front of me
You give me strength, you give me hope
And when you hold me in your arms
You make me whole
And I don't know just what I would do
Without one kiss from you

I'm dreaming of one kiss from you
A love long and true
We'll go on and on and…
I'm looking for one kiss goodnight
To last all my life
On and on and…

Just one kiss from you, and suddenly
I see the road laid out in front of me
You give me strength, you give me hope
And when you hold me in your arms
You make me whole
And I don't know just what I would do
Without one kiss from you

I'm looking for one kiss goodnight
To last all my life
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDINÝ POLIBEK OD TEBE
BRITNEY SPEARS

Sním o jediném polibku od Tebe
Dlouhé a věrné lásce
Budeme pokračovat a pokračovat a…

Nechci slyšet, že jsem příliš mladá,
abych věděla, že to je láska,
která mě přiměje cítit tímto způsobem
Protože nemusím cítit
žár slunce
Abych věděla, že na mě svítí každý den
Když je venku teplo
A ten pohled ve Tvých očích
Touží ukázat mi cestu
Nechci čekat

Jen jediný polibek od Tebe a náhle
Vidím silnici, rozprostírající se přede mnou
Dáváš mi sílu, dáváš mi naději
A když mě držíš ve své náruči
Děláš mne úplnou
A nechci vědět, co bych právě dělala
Bez jediného polibku od Tebe

Nechci slyšet, že můj čas příjde
Když to vypadá, že je už tady
Měli bychom se dříve naučit chodit než běhat
Ale proč jít kamkoliv, když jsi tak blízko
Protože když na Tebe dosáhnu
Tak smutná a zmatená
A s pocitem, že bych se mohla rozplakat
Ty osušíš mé slzy

Jen jediný polibek od Tebe a náhle
Vidím silnici, rozprostírající se přede mnou
Dáváš mi sílu, dáváš mi naději
A když mě držíš ve své náruči
Děláš mne úplnou
A nechci vědět, co bych právě dělala
Bez jediného polibku od Tebe

Sním o jediném polibku od Tebe
Dlouhé a věrné lásce
Budeme pokračovat a pokračovat a…
Hledám jediný polibek na dobrou noc
Aby trval celý můj život
Dál a dál a…

Jen jediný polibek od Tebe a náhle
Vidím silnici, rozprostírající se přede mnou
Dáváš mi sílu, dáváš mi naději
A když mě držíš ve své náruči
Děláš mne úplnou
A nechci vědět, co bych právě dělala
Bez jediného polibku od Tebe

Hledám jediný polibek na dobrou noc
Aby trval celý můj život
Překlad z http://www.pohodar.com