BRIDGIT O'MALLEY

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Oh Bridgit O’Malley,
you left my heart shaken
With a hopeless desolation,
I’d have you to know
It’s the wonders of admiration
your quiet face has taken
And your beauty will haunt me
wherever I go.
The white moon above the pale sands,
the pale stars above the thorn tree
Are cold beside my darling,
but no purer than she
I gaze upon the cold moon
till the stars drown in the warm sea
And the bright eyes of my darling
are never on me.

My Sunday it is weary,
my Sunday it is grey now
My heart is a cold thing,
my heart is a stone
All joy is dead within me,
my life has gone away now
For another has taken
my love for his own.

The day it is approaching
when we were to be married
And it’s rather I would die
than live only to grieve
Oh meet me, my Darling,
e’er the sun sets o’er the barley
And I’ll meet you there
on the road to Drumslieve.

Oh Bridgit O’Malley,
you’ve left my heart shaken
With a hopeless desolation,
I’d have you to know
It’s the wonders of admiration
your quiet face has taken
And your beauty will haunt me
wherever I go.
Lyrics from http://www.pohodar.com

BRIDGIT O'MALLEY

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Oh, Bridgit O'Malley,
otřásla jsi mým srdcem
S beznadějnou pustotou
Chtěl bych, abys věděla
Je zázrak k obdivování
Tvá tvář, která mi byla odepřena
A Tvá krása mě bude pronásledovat
kamkoliv půjdu
Bílý měsíc nad bledými písčinami,
bledé hvězdy nad trnitým stromem
Jsou chladné v porovnání s mou drahou,
ale ne čistší, než je ona
Dívám se na chladný měsíc,
dokud se hvězdy neutopí v teplém moři
A jasné oči mé drahé
už nikdy nebudou hledět na mě.

Má neděle je mrzutá,
má neděle je teď šedivá
Mé srdce je jen chladnou věcí
Mé srdce je kamenem
Všechna radost ve mně odumřela
můj život teď odplynul pryč
Kvůli druhému, který si vzal
mou lásku sám pro sebe.

Blíží se ten den
kdy jsme se měli vzít
A bylo by lepší, kdybych zemřel
než žít jen v trápení
Oh, setkej se se mnou, můj miláčku,
když slunce zapadne za ječmen
A já se s Tebou sejdu tady
na cestě do Drumslieve.

Oh, Bridgit O'Malley,
otřásla jsi mým srdcem
S beznadějnou pustotou
Chtěl bych, abys věděla
Je zázrak k obdivování
Tvá tvář, která mi byla odepřena
A Tvá krása mě bude pronásledovat
kamkoliv půjdu
Překlad z http://www.pohodar.com