HOLDING OUT FOR A HERO
BONNIE TYLER

Where have all the good men gone
And where are all the gods?
Where's the street-wise Hercules
To fight the rising odds?
Isn't there a white knight upon a fiery steed?
Late at night I toss and turn and dream
of what I need

I need a hero
I'm holding out for a hero
'til the end of the night
He's gotta be strong
And he's gotta be fast
And he's gotta be fresh from the fight
I need a hero
I'm holding out for a hero
'til the morning light
He's gotta be sure
And it's gotta be soon
And he's gotta be larger than life

Somewhere after midnight
In my wildest fantasy
Somewhere just beyond my reach
There's someone reaching back for me
Racing on the thunder and
rising with the heat
It's gonna take a superman
to sweep me off my feet

I need a hero
I'm holding out for a hero
'til the end of the night
He's gotta be strong
And he's gotta be fast
And he's gotta be fresh from the fight
I need a hero
I'm holding out for a hero
'til the morning light
He's gotta be sure
And it's gotta be soon
And he's gotta be larger than life

Up where the mountains meet the heavens above
Out where the lightning splits the sea
I would swear that there's someone somewhere
Watching me

Through the wind and the chill and the rain
And the storm and the flood
I can feel his approach
Like the fire in my blood
Lyrics from http://www.pohodar.com

VYTRVÁNÍ PRO HRDINU
BONNIE TYLER

Kam šli všichni dobří muži?
A kde jsou všichni bohové?
Kde jsou místní Herkulové?
Aby bojovali se sílícími podivnostmi
Není tady bílý rytíř na ohnivém oři?
Pozdě v noci sebou házím a otáčím se a sním
o tom, co potřebuji

Potřebuji hrdinu
Vytrvávám pro hrdinu
až do konce noci
Musí být silný
A musí být rychlý
A musí přicházet rovnou z boje
Potřebuji hrdinu
Vytrvávám pro hrdinu
až do ranního úsvitu
Musí být sebejistý
A musí být brzy
A musí být větší, než život

Někde po půlnoci
V mé nejdivočejší fantazii
Někde mimo můj dosah
Tam někdo o mě usiluje
Závodí s bouří a
sílí s horkem
Stane se supermanem
Aby se do mě bláznivě zamiloval

Potřebuji hrdinu
Vytrvávám pro hrdinu
až do konce noci
Musí být silný
A musí být rychlý
A musí přicházet rovnou z boje
Potřebuji hrdinu
Vytrvávám pro hrdinu
až do ranního úsvitu
Musí být sebejistý
A musí být brzy
A musí být větší, než život

Vzhůru, tam kde se hory setkávají s nebem
Ven, tam kde blesk sjíždí do moře
Přísahala bych, tam je někdo někde
Kdo mě hlídá

Větrem a mrazem a deštěm
A bouří a záplavou
Můžu cítit, jak se blíží
Jako oheň v mé krvi
Překlad z http://www.pohodar.com