BONNIE WOODGREEN

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Down by the green bushes of Bonnie Woodgreen
Where me and my true love so oftimes have been
As the days they rolled onward so happy were we
Ah, but never she thought that a soldier I'd be.
It was early one morning as the lambs they did play
'Twas off to Kells Barracks,
I there made my way
To enlist in the army and fight for my King
And I bid my farewell to Bonnie Woodgreen.

Our ship at Larne Harbour sat ready to sail
And mothers were weeping and sisters looked pale
There was singing and dancing all happy and gay
Ah, but little they thought of the lads far away.

It was 'way out in Flanders at the back of the line
They were talking of sweethearts they all left behind
When one Irish soldier says, "I have a queen,
And she works in John Ross' of Bonnie Woodgreen."

It was early one morning while facing the foe
A shot from the enemy this young lad laid low
He called for his comrades, it was a sad scene
"Say good-bye to my Nellie and Bonnie Woodgreen."

So if ever to Ulster you chance for to stray
There's a neat little fact'ry near Ballynafeigh(?)
Where there's weavers and winders all rosy and clean
And they all wear white aprons in Bonnie Woodgreen.
Lyrics from http://www.pohodar.com

BONNIE WOODGREEN

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Dole u zelených křovin Bonnie Woodgreenu
Kde jsme častokrát byli já a má opravdová láska
Byli jsme tak štastní, zatímco dny, ty plynuly
Ah, ale nikdy jsme si nemysleli, že budu vojákem
Bylo to časně ráno, zatímco jehňátka skotačila
Bylo to díky Kellsovi Barracksovi,
já započal jsem svou cestu
Ke vstupu do armády a boji za mého krále
A dal jsem své sbohem Bonnie Woodgreenu

Naše loď u Larne Harbouru se chystala k plavbě
A matky ronily slzy a sestry vypadaly bledě
Tam všichni šťastní a veselí zpívali a tančili
Ah, ale málo mysleli na vzdálené kluky

Bylo to ve Flandrech za linií
Tam mluvili o svých milých, které nechali doma
Když jeden irský voják říká "Mám královnu
A ona pracuje u Johna Rosee z Bonnie Woodgreen

Bylo to jedno časné ráno, zatímco čelili nepříteli
Střela od nepřítele složila tohoto mladého kluka
On volal na své kamarády, byla to smutná scéna
"Řekněte sbohem mé Nellie a Bonnie Woodgreenu."

Tak jestli někdy zkusíte zabloudit k Ulsteru
Blízko Ballynafeigh je malá, čistá továrna
Kde jsou tkalci a navíječi, všichni růžolící a čistí
A ti všichni v Bonnie Woodgreen nosí bílé zástěry.
Překlad z http://www.pohodar.com