BONNIE KELLSWATER

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Here's a health to you, bonnie Kellswater
For it's there you'll find the pleasures of life
And it's there you'll find fishing and farming
And a bonnie wee girl for your wife.

On the hills and the glens and the valleys
Grows the softest of women so fine
And the flowers are all dripping with honey
There lives Martha, a true love of mine.

Bonnie Martha, you're the first girl
I courted
You're the one put my heart in a snare
And if ever I should lose you to another
I will leave my Kellswater so fair.

For this one and that one may court her
But no other can take her from me
For I love her as I love my Kellswater
Like the primrose is loved by the bee.

Here's a health to you, bonnie Kellswater
For it's there you'll find the pleasures of life
And it's there you'll find fishing and farming
And a bonnie wee girl for your wife.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KRÁSNÝ KELLSWATER

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Tady je pro Tebe zdraví, krásný Kellswater
Proto tu najdeš potěšení života
A najdeš tu (místo k) rybaření a farmaření
A sličnou dívenku jako svou manželku

Na kopcích a v roklích a údolích
Vyrůstají tak milé, nejněžnější ženy
A všechny květy překypují medem
Tam žije Martha, moje opravdová láska

Sličná Martho, Ty jsi první dívka,
o níž jsem se ucházel
Jsi ta, která polapila mé srdce do pasti
A kdybych Tě měl někdy ztratit kvůli jinému
Opustil bych můj tak krásný Kellswater

Tenhle a tamten se jí snad dvoří
Ale nikdo jiný mi ji nemůže vzít
Protože já ji miluji, jako miluji můj Kellswater
Jako je prvosenka milována včelou

Tady je pro Tebe zdraví, krásný Kellswater
Proto tu najdeš potěšení života
A najdeš tu (místo k) rybaření a farmaření
A sličnou dívenku jako svou manželku
Překlad z http://www.pohodar.com