RASPUTIN - BONEY M

There lived a certain man in Russia long ago
He was big and strong, in his eyes a flaming glow
Most people looked at him with terror and with fear
But to Moscow chicks he was such a lovely dear
He could preach the bible like a preacher
Full of ecstacy and fire
But he also was the kind of teacher
Women would desire

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
There was a cat that really was gone
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
It was a shame how he carried on

He ruled the Russian land and never mind the Czar
But the kasachok he danced really wunderbar
In all affairs of state he was the man to please
But he was real great when he had a girl to squeeze
For the queen he was no wheeler dealer
Though she'd heard the things he'd done
She believed he was a holy healer
Who would heal her son

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
There was a cat that really was gone
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
It was a shame how he carried on

But when his drinking and lusting and his hunger
For power became known to more and more people
The demands to do something about this outrageous
Man became louder and louder

"This man's just got to go!" declared his enemies
But the ladies begged "Don't you try to do it, please"
No doubt this Rasputin had lots of hidden charms
Though he was a brute
they just fell into his arms
Then one night some men of higher standing
Set a trap, they're not to blame
"Come to visit us" they kept demanding
And he really came

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
They put some poison into his wine
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
He drank it all and he said "I feel fine"

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
They didn't quit, they wanted his head
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
And so they shot him till he was dead

Oh, those Russians...
Lyrics from http://www.pohodar.com

RASPUTIN

Před dlouhou dobou žil v Rusku jeden muž.
Byl velký a silný, v jeho očích byl žár plamenů.
Mnoho lidí se na něho dívalo s hrůzou a bázní.
Ale moskevské kocourajdy ho milovaly.
Uměl kázat z bible jako kněz.
Plný extáze a ohně.
Ale on byl také trochu učitel.
Ženy mohly toužit.

Ra Ra Rasputin
Milenec ruské carevny.
Byl to kocour, který opravdu přišel.
Ra Ra Rasputin
Největší ruský milovník.
Byla to ostuda, jak on žil.

Křižoval ruskou zemi a nikdy nemyslel na cara.
Ale kozáčka tancoval opravdu zázračně.
Shodou okolností to byl muž, který dovedl potěšit.
Ale byl opravdu báječný, když měl kóču k potěšení.
Pro královnu nebyl potulný obchodník.
Ačkoliv slyšela o věcech, které spáchal.
Uvěřila, že je zázračný léčitel.
Který může uzdravit jejího syna.

Ra Ra Rasputin
Milenec ruské carevny.
Byl to kocour, který opravdu přišel.
Ra Ra Rasputin
Největší ruský milovník.
Byla to ostuda, jak on žil.

Ale když se o jeho pití a chlípnosti a jeho touze
po moci dozvídalo čím dál více a více lidí.
Požadavky na to, něco udělat s tímhle nemravným
mužem byly stále hlasitější a hlasitější.

"Ten muž by měl jít!" prohlašovali jeho nepřátelé.
Ale dámy odporovaly: "Nezkoušejte to, prosím."
Tento Rasputin měl nepochybně mnohé skryté kouzlo.
Přestože byl krutý na všechny,
kteří se mu dostali do rukou.
Potom jednu noc nějací muži s vysokým postavením
Nastražili past, nebyla pro legraci.
"Přijď nás navštívit" dali mu pozvání.
A on opravdu přišel.

Ra Ra Rasputin
Milenec ruské carevny.
Dali mu nějaký jed do vína.
Ra Ra Rasputin
Největší milovník Ruska.
Všechno to vypil a řekl "Cítím se fajn"

Ra Ra Rasputin
Milenec ruské carevny.
Nechtěli přestat, chtěli jeho hlavu.
Ra Ra Rasputin
Největší milovník Ruska.
A tak do něj stříleli tak dlouho, dokud neumřel.

Oh, tihle Rusové...
Překlad z http://www.pohodar.com