NIGHTFLIGHT TO VENUS - BONEY M

Ladies and Gentlemen,
welcome aboard the starship Boney M
for our first passenger flight to Venus.

Ready for count-down:
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 - ignition - lift off

Nightflight to Venus
Way out there in space
Nightflight to Venus
Our new fav'rite place

Nightflight to Venus
All systems are go
Nightflight to Venus
The sky is aglow

Ladies and Gentlemen, we've had a successful
take-off on this first Nightflight to Venus.
Our flying time will be 8 hours.
We'll be travelling
at a speed of 2183 miles per second.

Nightflight to Venus
Nightflight to Venus

Captain - unidentified object at 8 o'clock
- 2 million miles away.
Stand by for emergency manoeuvre.
Object coming closer at the speed of light.
We have 8 more seconds.
Change course by 4 point 6 degrees.
Order admitteted.

Ladies and Gentlemen,
in a few minutes we are going
to be landing on Venus,
push the button on your left side,
the safety mechanism will do the rest for you.
We hope you enjoyed the world's first
Nightflight to Venus,
have a good time there.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NOČNÍ LET NA VENUŠI

Dámy a pánové,
vítejte na palubě hvězdné lodi Boney M
pro naše první cestující letící na Venuši.

Připravit na odpočet:
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 - zážeh - zvedat

Noční let na Venuši.
Daleko ve vesmíru.
Noční let na Venuši.
Naše nové oblíbené místo.

Noční let na Venuši.
Všechny systémy fungují.
Noční let na Venuši.
Nebe plane.

Dámy a pánové, úspěšně jsme odstartovali
první Noční let na Venuši.
Náš letový čas bude 8 hodin.
Budeme cestovat
rychlostí 2 183 mil za sekundu.

Noční let na Venuši.
Noční let na Venuši.

Kapitáne - neidentifikovaný objekt na 8 hodinách
- 2 milióny mil odtud.
Připravit na neočekávaný manévr.
Objekt se přibližuje rychlostí světla.
Máme ještě 8 sekund.
Změnit kurz na 4 body, 6 stupňů.
Příkaz proveden.

Dámy a pánové,
za pár minut budeme
přistávat na Venuši.
Stiskněte tlačítko na vaší levé straně
ochranný mechanismus vás uklidní.
Doufám, že se vám líbil světově první
Noční let na Venuši,
mějte se tady dobře.
Překlad z http://www.pohodar.com