MARY'S BOY CHILD/OH MY LORD
BONEY M

Mary's Boy Child

Mary's boy child Jesus Christ,
was born on Christmas Day.
And man will live for evermore,
because of Christmas Day.

Long time ago in Bethlehem,
so the Holy Bible said,
Mary's boy child Jesus Christ,
was born on Christmas Day.

Hark, now hear the angels sing,
a king was born today,
And man will live for evermore,
because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ,
was born on Christmas Day.

While shepherds watch their flocks by night,
they see a bright new shining star,
they hear a choir sing a song,
the music seemed to come from afar.

Hark, now hear the angels sing,
a king was born today,
And man will live for evermore,
because of Christmas Day.

For a moment the world was aglow,
all the bells rang out
there were tears of joy and laughter,
people shouted
"let everyone know,
there is hope for all to find peace".

Now Joseph and his wife, Mary,
came to Bethlehem that night,
they found no place to bear her child,
not a single room was in sight.

And then they found a little nook
in a stable all forlorn,
and in a manger cold and dark,
Mary's little boy was born.

Hark, now hear the angels sing,
a king was born today,
And man will live for evermore,
because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ,
was born on Christmas Day.

Oh a moment still worth was a glow,
all the bells rang out
there were tears of joy and laughter,
people shouted
"let everyone know,
there is hope for all to find peace".

Oh My Lord

Oh my Lord
You sent your son to save us
Oh my Lord
Your very self you gave us
Oh my Lord
That sin may not enslave us
And love may reign once more

Oh my Lord
when in the crib they found him
Oh my Lord
A golden halo crowned him
Oh my Lord
They gathered all around him
To see him and adore

(This day will live forever)
Oh my Lord (So praise the Lord)
They had become to doubt you
Oh my Lord (He is the truth forever)
What did they know about you
Oh my Lord (So praise the Lord)
But they were lost without you
They needed you so bad
(His light is shining on us)

Oh my Lord (So praise the Lord)
with the child's adoration
Oh my lord (He is a personation)
There came great jubilation
Oh my Lord (So praise the Lord)
And full of admiration
They realized what they had
(until the sun falls from the sky)

Oh my Lord (Oh praise the Lord)
You sent your son to save us
Oh my Lord (This day will live forever)
Your very self you gave us
Oh my Lord (So praise the Lord)
That sin may not enslave us
And love may reign once more
Lyrics from http://www.pohodar.com

MARIIN CHLAPEC/OH MŮJ PANE
BONEY M

Mariin chlapec

Mariin chlapec Ježíš Kristus,
se narodil ve Vánoční den.
A člověk bude žít navždycky,
kvůli Vánočnímu dni.

Před dlouhým časem v Betlémě,
tak praví Svatá Bible,
Mariin chlapec Ježíš Kristus,
se narodil ve Vánoční den.

Poslouchej, teď je slyšet zpěv andělů,
dneska se narodil král.
A člověk bude žít navždycky,
kvůli Vánočnímu dni.
Mariin chlapec Ježíš Kristus,
se narodil ve Vánoční den.

Zatímco pastýři hlídají v noci svá stáda,
spatří jasnou, nově rozzářenou hvězdu,
slyší sbor zpívat píseň,
ta hudba se zdá přicházet zdaleka.

Poslouchej, teď je slyšet zpěv andělů,
dneska se narodil král.
A člověk bude žít navždycky,
kvůli Vánočnímu dni.

Na moment se svět rozzářil,
všechny zvony začaly zvonit,
byly tu slzy z radosti a smíchu,
lidé jásali
"nechť každý ví,
že je tu pro každého naděje na dosažení míru".

Teď Josef a jeho žena, Marie,
přišli do Betléma tu noc,
nenašli žádné místo k porodu jejího dítěte,
ani jediná místnost nebyla na dohled.

A potom našli malý koutek
celí zoufalí, ve stáji,
a v chladných a tmavých jesličkách,
se narozdil Mariin malý chlapec.

Poslouchej, teď je slyšet zpěv andělů,
dneska se narodil král.
A člověk bude žít navždycky,
kvůli Vánočnímu dni.
Mariin chlapec Ježíš Kristus,
se narodil ve Vánoční den.

Na moment se svět rozzářil,
všechny zvony začaly zvonit,
byly tu slzy z radosti a smíchu,
lidé jásali
"nechť každý ví,
že je tu pro každého naděje na dosažení míru".

Oh můj Pane

Oh můj Pane
Poslal jsi svého syna, aby nás zachránil.
Oh můj Pane
Dal jsi nám to, co Ti bylo nejdražší.
Oh můj Pane
Onen hřích nás nemůže zotročit
A láska může opět vládnout.

Oh můj Pane
Když ho našli v jesličkách
Oh můj Pane
Korunovali ho zlatou svatozáří
Oh můj Pane
Všichni se kolem něho shromáždili
Aby ho viděli a uctívali

(Tento den bude žít navěky)
Oh můj Pane (Tak chvalte Pána)
Nabyli k Tobě nedůvěru
Oh můj Pane (On je věčná pravda)
Copak o Tobě vědí?
Oh můj Pane (Tak chvalte Pána)
Ale oni byli ztraceni bez Tebe.
Potřebovali Tě tak hodně.
(Jeho světlo svítí na nás)

Oh můj Pane (Tak chvalte Pána)
S klaněním dítěti
Oh můj Pane (On je osobnost)
Tady přichází velký jásot
Oh můj Pane (Tak chvalte Pána)
A plno obdivu
Prodali všechno, co měli
(dokud slunce nespadne z oblohy)

Oh můj Pane (Tak chvalte Pána)
Poslal jsi svého syna, aby nás zachránil.
Oh můj Pane (Ten den bude žít navždy)
Dal jsi nám to, co Ti bylo nejdražší.
Oh můj Pane (Tak chvalte Pána)
Onen hřích nás nemůže zotročit
A láska může opět vládnout.
Překlad z http://www.pohodar.com