LOVE FOR SALE - BONEY M

Love For Sale
Love for sale
Advertising young love for sale
Love that's fresh and still unspoiled
Love that's only slightly soiled
Love for sale

Love for sale
Lots and lots of young love for sale
Now if I you'd like to try my way
Follow me and climb the stairs
Love for sale

Like the poet's type of love
in their childish way
I know every kind of love better far than they
If you want to trail of love
I've been through the mill of love
Old love, new love, every love
but true love

Love for sale
Advertising young love for sale
Love that's fresh and still unspoiled
Love that's only slightly soiled
Love for sale

Who would buy?
Who would like to sample my surprise?

Love for sale

... (longer instrumental part)

Love for sale
Advertising young love for sale

Love for sale
Advertising crazy love for sale
Now if I you'd like to try my way
Follow me and climb the stairs
Love for sale

Love for sale (Sweet Love)
Love for sale (Lots and lots of young love)
Love for sale
Lyrics from http://www.pohodar.com

LÁSKA NA PRODEJ

Láska na prodej
Láska na prodej
Nabízím mladou lásku na prodej
Láska, ta je čerstvá a ještě neulovená
Láska je jen trochu hříšná
Láska na prodej

Láska na prodej
Spousty a spousty mladých lásek na prodej
Teď jestli bys chtěla vyzkoušet mou cestu
Následuj mne a vyšlapej schody
Láska na prodej

Jako básnický typ lásky
na jejich dětinských cestách
Znám každý druh lásky daleko lépe, než oni
Jestli chceš na stezku lásky
Jsem v mlýně lásky
Stará láska, nová láska, každá láska,
ale pravá láska

Láska na prodej
Nabízím mladou lásku na prodej
Láska, ta je čerstvá a ještě neulovená
Láska je jen trochu hříšná
Láska na prodej

Kdo by chtěl koupit?
Kdo by rád okusil mé překvapení

Láska na prodej

... (delší instrumenální část)

Láska na prodej
Reklama na mladou lásku na prodej

Láska na prodej
Nabízím bláznivou lásku na prodej
Teď, jestli bys chtěla vyzkoušet mou cestu
Následuj mne a vyšlapej schody
Láska na prodej

Láska na prodej (Sladká láska)
Láska na prodej (Spousty a spousty mladé lásky)
Láska na prodej
Překlad z http://www.pohodar.com