HAPPY SONG - BONEY M

We are down,
we are crazy fools everyday at school.
Teachers here, teachers there,
Books and books, they are everywhere.

Come on boys,
we need to dance, we have got a good chance.
Lay your problems on the floor,
clap your hands and sing once more:

Everybody, let's go to the "King",
We can dance there, dance and eat an ice-cream.
Everybody dancing all night long,
Try to do it, sing a happy song.

Music, dancing in the night,
we can get so high,
For no reason no long stop,
now's the time to go to the top.

It's a sweeter happy song,
we'll sing all night long.
Lay your problems on the floor,
clap your hands and sing once more:

Everybody, let's go to the "King",...

It's time to dance, it's time to sing,
sing a happy song, a happy song.
Let's go, let's go boys,
come with me and sing,
sing a happy song.

Come on boys, we need to dance,
we all have got a good, good chance.
Lay your problems on the floor,
clap your hands and sing once more.
Music sound in the night,
we all can get so high,
For no reason no long stop,
now's the time to go to the top.

We are down,
we are crazy fools everyday at school. ...
Come on boys,
we need to dance, we have got a good chance. ...
Everybody, let's go to the "King". ...
Let's go, let's go boys,
come with me and sing,
sing a happy song.
Everybody, let's go to the "King",...
- Everybody -
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŠŤASTNÁ PÍSNIČKA

Jsme na dně,
jsme blázniví blázni, každý den ve škole
Učitelé tady, učitelé tam
Knihy a knihy, jsou tady všude.

No tak kluci,
potřebujeme tančit, máme dobrou šanci.
Hoď všechny problémy na zem,
tleskej rukama a zpívej ještě jednou:

Všichni, pojďme ke "Kingovi",
Můžeme tam tancovat, tancovat a jíst zmrzlinu.
Všichni tančí dlouho po všechny noci.
Zkus to taky, zpívej šťastnou písničku.

Hudba, tanec v noci,
můžeme se dostat tak vysoko,
Není důvod na dlouho přestat,
teď je čas k cestě na vrchol.

Je to sladká šťastná písnička,
budeme zpívat dlouho po všechny noci.
Hoď své problémy na zem,
tleskej rukama a zpívej ještě jednou:

Všichni, pojďme ke "Kingovi",...

Je čas na tancování, je čas na zpívání,
zpívej šťastnou písničku, šťastnou písničku.
Pojďme, pojďme kluci,
pojďte se mnou a zpívejte,
zpívejte šťastnou písničku.

No tak kluci, potřebujeme tancovat,
všichni máme dobrou, dobrou šanci.
Hoď své problémy na zem,
tleskej rukama a zpívej ještě jednou.
Hudba zní nocí,
my všichni se můžeme dostat tak vysoko,
Není žádný důvod na dlouho přestat,
teď je čas dostat se na vrchol.

Jsme na dně,
jsme blázniví blázni každý den ve škole. ...
No tak kluci,
potřebujeme tancovat, máme dobrou šanci. ...
Všichni, pojďme ke "Kingovi". ...
Pojďme, pojďme kluci,
pojďte se mnou a zpívejte,
zpívejte šťastnou písničku.
Všichni, pojďme ke "Kingovi",...
- Všichni -
Překlad z http://www.pohodar.com