LADY GODIVA
BONEY M

Her name was Lady Godiva
A lady so brave and so strong
Her husband the Earl of Mercia
He treated her terribly wrong
She's a lady
She's a lady
She rode naked on horseback
To stop him from his tax increase
But people in town
closed their curtains
Then prison for living in peace
She's a lady
She's a lady
She's a lady, Lady Godiva
The hero of Coventry
L-L-Lady Lady Godiva
She rode into history
Then sneaking a glance
through the window
Was a guy they called Peeping Tom
He caught a glimpse and was blinded
Curiosity sometimes is wrong
People liked Lady Godiva
Respectfully looking away
They honoured incredible courage
Her legend lives until today
Lyrics from http://www.pohodar.com

LADY GODIVA
BONEY M

Její jméno bylo Lady Godiva
Paní tak statečná a tak silná
Její manžel Earl of Mercia (hrabě z Mercie)
S ní zacházel hrozně špatně
Ona je paní
Ona je paní
Jela nahá na hřbetě koně
Aby mu zabránila zvýšit daně
Ale lidé ve městě
Zatáhli své závěsy
Tedy vězení za život v míru
Ona je paní
Ona je paní
Ona je paní, Lady Godiva
Hrdina z Coventry
L-L-Lady Lady Godiva
Vjela do historie
Pak vrhl rychlý pohled
skrz okno
Chlápek, kterému říkali Peeping Tom
Zachytil pohled a byl oslepen
Zvědavost je občas špatná
Lidé měli rády Lady Godivu
Uctivě hleděli stranou
Vážili si její neuvěřitelné odvahy
Její legenda žije dodnes
Překlad z http://www.pohodar.com