EL LUTE - BONEY M

This is the story of El Lute
A man who was born
to be hunted like a wild animal
Because he was poor
But he refused to accept his fate
And today his honor has been restored

He was only nineteen
And he was sentenced to die
For something that somebody else did
And blamed on El Lute
Then they changed it to life
And so he could escape
From then on they chased him
And searched for him day and night
all over Spain
But the search was in vain for El Lute

He had only seen the dark side of life
The man they called El Lute
And he wanted a home
just like you and like me
In a country where all would be free
So he taught himself to read and to write
It didn't help El Lute
He was one who had dared to escape overnight
They had to find El Lute

Soon the fame of his name
Spread like wild fire all over the land
With a price on his head
People still gave him bread
And they gave him a hand
For they knew he was right
And his fight was their fight

No one gave you a chance
In the Spain of those days
On the walls every place they had put up
The face of El Lute
And he robbed where he could
just like once Robin Hood
They finally caught him and
That seemed the end
But they caught him in vain
Cause a change came for Spain
And El Lute

He had only seen the dark side of life
The man they called El Lute
And he wanted a home
just like you and like me
In a country where all would be free
And then freedom really came to his land
And also to El Lute
Now he walks in the light
of a sunny new day
The man they called El Lute
Lyrics from http://www.pohodar.com

EL LUTE - BONEY M

Tohle je příběh o El Lutem
Muži, který se narodil,
aby byl loven jako divoké zvíře.
Protože byl chudý.
Ale on odmítl příjmout svůj osud.
A dnes byla jeho čest obnovena.

Bylo mu teprve devatenáct.
A byl odsouzen k smrti.
Pro něco, co udělal někdo jiný.
A obvinil El Luteho.
Pak to změnili na život.
A tak mohl utéct.
Od té doby ho pronásledovali.
A hledali ho dnem i nocí
po celém Španělsku.
Ale pátrání po El Lutem bylo marné.

Viděl jen temnou stránku života.
Ten muž, kterého zvali El Lute.
A chtěl domov
právě tak, jako Ty a já.
V zemi, v níž by všichni mohli být svobodní.
Tak se učil číst a psát.
To nepomohlo El Lutemu.
On byl jediný, kdo se odvážil prchat nocí.
Museli najít El Luteho.

Brzy se sláva jeho jména
Rozšířila zemí jako divoký oheň.
Přes odměnu za jeho hlavu
Mu lidé stále dávali chléb.
A podávali mu ruku.
Protože věděli, že byl v právu.
A jeho boj byl jejich bojem.

Nikdo Ti nedával šanci
V těch dnech ve Španělsku.
Všude na zdech vyvěsili
Obličej El Luteho.
A on loupil, kde mohl
docela jako kdysi Robin Hood.
Nakonec ho chytili a
tak se zdálo, že bude konec.
Ale chytili ho zbytečně.
Protože přišla změna pro Španělsko
A El Luteho.

Viděl jen temnou stránku života.
Muž, kterého zvali El Lute.
A chtěl domov
právě tak, jako Ty a já.
V zemi, v níž by všichni mohli být svobodní.
A pak svoboda opravdu přišla do jeho země.
A také pro El Luteho.
Teď on kráčí vstříc světlu
slunečného nového dne.
Ten muž, kterého zvali El Lute.
Překlad z http://www.pohodar.com