BAHAMA MAMA - BONEY M

Bahama, Bahama Mama
Got the biggest house in town Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
But her trouble's getting down Bahama Mama

She has six daughters
And not one of them is married yet
And she's looking high and low
And none of them plays ever hard to get
So if you're lonesome go there go

Bahama, Bahama Mama
You should all be looking for Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
And I'm sure you will adore Bahama Mama

Bahama, Bahama Mama
Got the biggest house in town Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
But her trouble's getting down Bahama Mama

You'll meet her daughters
They 'll be treatin' you to honeycake
They'll be sweet and nice to you
And maybe there is one you'd like to take
Well then you'll know just what to do

Bahama, Bahama Mama
She is really in a fix Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
Being stuck with all them six Bahama Mama

What's the matter with men today
Six beautiful roses
And nobody to pluck them
It's a crying shame

Bahama, Bahama Mama
Got the biggest house in town Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
But her trouble's getting down Bahama Mama

The thing is each of them looks
Like a gorgeous moviequeen
Every one a perfect find
And if a man refused that temptin' scene
He simply can't make up his mind

Bahama, Bahama Mama
Got the biggest house in town Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
But her trouble's getting down Bahama Mama
Lyrics from http://www.pohodar.com

BAHAMA MAMA

Bahama, Bahama Mama
Má největší dům ve městě, Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
Ale její problémy ubíjí, Bahama Mama

Má šest dcer
A žádná z nich není dosud vdaná
A ona se dívá nahoru a dolů
A žádná z nich není těžko k mání
Tak jestli jsi sám, jdi tam jdi

Bahama, Bahama Mama
Všichni byste měli vyhledat Bahama Mamu
Bahama, Bahama Mama
A jsem si jistá, že budete zbožňovat Bahama Mamu.

Bahama, Bahama Mama
Má největší dům ve městě, Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
Ale její problémy ubíjí, Bahama Mama

Potkáš její dcery
Pohostí Tě medovým koláčem
Budou k tobě sladké a milé
A možná je tu jedna, kterou bys rád bral
Dobře, že už budeš vědět, jak na to

Bahama, Bahama Mama
Je opravdu v pěkné kaši, Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
Je na ní přilepeno všech šest, Bahama Mama

Na čem dneska mužům záleží
Šest krásných růží
A nikdo, kdo by je utrhl
Je to ostuda k pláči

Bahama, Bahama Mama
Má největší dům ve městě, Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
Ale její problémy ubíjí, Bahama Mama

Další věc je, že každá z nich vypadá
Jako oslnivá královna z filmů
Každý den perfektní objev
A když muž odmítne tuto lákavou scénu
Jednoduše si to nemůže dát v hlavě dohromady

Bahama, Bahama Mama
Má největší dům ve městě, Bahama Mama
Bahama, Bahama Mama
Ale její problémy ubíjí, Bahama Mama
Překlad z http://www.pohodar.com