BLAZE OF GLORY
BON JOVI

I wake up in the morning
And I raise my weary head
I've got an old coat for a pillow
And the earth was last night's bed
I don't know where I'm going
Only God knows where I've been
I'm a devil on the run
A six gun lover
A candle in the wind

When you're brought into this world
They say you're born in sin
Well at least they gave me something
I didn't have to steal or have to win
Well they tell me that I'm wanted
Yeah, I'm a wanted man
I'm a colt in your stable
I'm what Cain was to Abel
Mister catch me if you can

I'm going out in a blaze of gory
Take me now but know the truth
I'm going out in a blaze of glory
Lord I never drew first
But I drew first blood
I'm no one's son
Call me young gun

You ask about my conscience
And I offer you my soul
You ask if I'll grow to be a wise man
Well I ask if I'll grow old
You ask me if I've known love
And what it's like to sing songs in the rain
Well, I've seen love come
And I've seen it shot down
I've seen it die in vain

Shot down in a blaze of glory
Take me now but know the truth
'Cause I'm going down in a blaze of glory
Lord I never drew first
But I drew first blood
I'm the devil's son
Call me young gun

Each night I go to bed
I pray the Lord my soul to keep
No I ain't looking for forgiveness
But before I'm six foot deep
Lord, I got to ask a favor
And hope you'll understand
'Cause I've lived life to the fullest
Let this boy die like a man
Staring down a bullet
Let me make my final stand

Shot down in a blaze of glory
Take me now but know the truth
I'm going out in a blaze of glory
Lord I never drew first
But I drew first blood
And I'm no one's son
Call me young gun
I'm a young gun
Lyrics from http://www.pohodar.com

VÝSLUNÍ SLÁVY
BON JOVI

Ráno se probouzím
A zvedám svou vyčerpanou hlavu
Mám starý kabát jako polštář
A zem byla minulou noc mou postelí
Nevím, kam směřuji
Jen Bůh ví, kde jsem byl
Jsem ďábel na útěku
Milovník šesti pistolí
Svíčka ve větru

Když jsi přiveden na tento svět
Říkají, že jsi zrozen v hříchu
Nu, přinejmenším mi něco dali
Nemusel krást nebo jsem nemusel vyhrát
Dobře, říkají mi, že jsem hledaný
Jasně, jsem hledaný muž
Jsem hříbě ve Tvé stáji
Jsem tím, čím byl Kain pro Abela
Pane, chyťte mne, pokud můžete

Usiluji o výsluní slávy
Vezmi si mě teď, ale poznej pravdu
Usiluji o výsluní slávy
Pane, nikdy jsem neprolil první
Ale prolil jsem první krev
Nejsem ničí syn
Zvi mne mladou pistolí

Ptáš se po mém svědomí
A já Ti nabízím svou duši
Ptáš se, jestli vyrostu, abych byl moudrý muž
Dobře, já se zeptám, jestli zestárnu
Ptáš se mě, jestli jsem poznal lásku
A jaké je zpívat píseň v dešti
Nu, viděl jsem přijít lásku
A viděl jsem ji postřelenou
Viděl jsem ji zbytečně zemřít

Usiluji o výsluní slávy
Vezmi si mě teď, ale poznej pravdu
Usiluji o výsluní slávy
Pane, nikdy jsem neprolil první
Ale prolil jsem první krev
Nejsem ničí syn
Zvi mne mladou pistolí

Každou noc jdu do postele
Modlím se k Bohu, aby zachoval mou duši
Ne, nehledám odpuštění
Ale předtím, než budu šest stop hluboko
Pane, žádám o laskavost
A doufám, že porozumíš
Protože jsem žil ten nejplnější život
Nech tohoto kluka zemřít jako muže
Sledovaného kulkou
Nech mne udělat mé poslední vzepětí

Postřelený na výsluní slávy
Vezmi si mě teď, ale poznej pravdu
Usiluji o výsluní slávy
Pane, nikdy jsem neprolil první
Ale prolil jsem první krev
Nejsem ničí syn
Zvi mne mladou pistolí
Jsem mladá pistole
Překlad z http://www.pohodar.com