TIME TO SAY GOODBYE
ANDREA BOCELLI a SARAH BRIGHTMAN

Sarah:
Quando sono sola
sogno all'orizzonte
e mancan le parole,
si lo so che non c'e luce
in una stanza quando manca il sole,
se non ci sei tu con me, con me.
Su le finestre
mostra a tutti il mio cuore
che hai accesso,
chiudi dentro me
la luce che
hai incontrato per strada.

Time to say goodbye.
Con te partiro.
Paesi che non ho mai
veduto e vissuto con te,
adesso si li vivro.
Con te partiro
su navi per mari
che, io lo so,
no, no, non esistono piu,
it's time to say goodbye.
Con te io li vivro.

Andrea:
Quando sei lontana
sogno all'orizzonte
e mancan le parole,
e io si lo so
che sei con me, con me,
tu mia luna tu sei qui con me,
mio sole tu sei qui con me,
con me, con me, con me.

Time to say goodbye.
Con te partiro.
Paesi che non ho mai
veduto e vissuto con te,
adesso si li vivro.
Con te partiro
su navi per mari
che, io lo so,
no, no, non esistono piu,

Both:
con te io li rivivro.
Con te partiro
su navi per mari
che, io lo so,
no, no, non esistono piu,
con te io li rivivro.
Con te partiro

Io con te
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČAS ŘÍCI SBOHEM
ANDREA BOCELLI a SARAH BRIGHTMAN

Sarah:
Když jsem sama
Sním o obzoru
a slova schází.
Ano, vím, že není žádné světlo,
V pokoji, kam nejde slunce,
Když Ty nejsi se mnou, se mnou.
V oknech
Vidí každý mé srdce
jež jsi zažehl;
uzavřel uvnitř mě
Světlo, se kterým ses
setkal na ulici.

Čas říci sbohem
Půjdu s Tebou
Do zemí, které jsem nikdy
neviděla a nesdílela s Tebou,
Teď, ano, já je poznám.
Půjdu s Tebou
Na lodích přes moře
které, já vím,
Ne, ne, déle neexistují.
Je čas říci sbohem
Půjdu s Tebou

Andrea:
Když jsi daleko
Sním o horizontu
A slova schází
A, ano, já vím
Že Ty jsi se mnou;
Ty, můj měsíc, jsi tady se mnou,
Mé slunce, jsi tady se mnou,
Se mnou, se mnou, se mnou.

Čas říci sbohem
Půjdu s Tebou
Do zemí, které jsem nikdy
neviděla a nesdílela s Tebou,
Teď, ano, já je poznám.
Půjdu s Tebou
Na lodích přes moře
které, já vím,
Ne, ne, déle neexistují.

Oba:
S Tebou je zase poznám.
Půjdu s Tebou
Na lodích přes moře
které, já vím,
Ne, ne, déle neexistují.
S Tebou je zase poznám.
Půjdu s Tebou

Já s Tebou.
Překlad z http://www.pohodar.com